Премиера на "Поетът е хтонично същество" от Пламен Антов

Издателство "Ерго" организира премиера на новата стихосбирка на Пламен Антов „Поетът е хтонично същество“, която ще се състои на 23 февруари, вторник, от 18:30 ч в Литературен клуб "Перото", НДК. Книгата ще представят Марин Бодаков, Людмила Балабанова и Бойко Ламбовски.

За стихосбирката „Поетът е хтонично същество“ от Пламен Антов Едвин Сугарев казва следното: „Във всяка негова книга има елемент, който престъпва табутата и разсича клишираната представа за това, което поезията е или трябва да бъде…
Въпреки всичко новата му поетична книга ме изненада. Не очаквах от него толкова яростен фронтален сблъсък със съвременната цивилизация, с нейното бърборене, с нехайното й празноглавие.
Тя е напрегната, спореща, отричаща и самоотричаща се. Има нещо от патоса на Ницше в тези стихове – от неговия бяс да отрече ординерността – дори когато е постулирана като божи атрибут.“

Проглас към книгата Битие

Така както чрез мене живее езикът –
така чрез него и аз.
И както неотделими са в тези стихове
материя и глас.

Писането на поезия е да се изтеглиш
сам от блатото за косата си –
така Бог от думите „вода” и „пръст”
е направил самото блато.

Ти си, поете – само ти – мисълта на света,
от която той израства и се разклонява,
както паячето на своята нишка
се люлее в празнотата
безименна.

Затова си така отговорен пред всичко:
пред съществуващите неща – че съществуват,
и пред несъществуващите – за същото.

4 декември 2014

Книгата излиза с подкрепата на Министерството на културата
Оформление Иво Рафаилов
82 стр., цена 7,00 лв.
ISBN 978-954-8689-71-7

Сподели в: