Премиера на "Мистичната роза" от Роман Кисьов

Премиерата на книгата с избрани стихотворения от Роман Кисьов "Мистичната роза" (с рисунки от автора, изд. "Ерго", София, 2016) ще се състои на 11 ноември, петък, от 18:30 часа, в Литературен клуб "Перото", НДК, София. Представят: Владимир Левчев и Виолета Христова

Ще бъде представен и авторски рецитал с участието на музиканти от Арт група "Орфика", които ще изпълнят свои песни по стихове на Роман Кисьов.

Тази антология е своеобразен самоотчет на поета за преживяното и изпяното през изминалите двайсет години. Той извръща поглед от преходните и незначителни подробности на ежедневието към вечните проблеми на човешкото битие, към бляновете, радостите и терзанията на душата и ги въплъщава в запомнящи се символи и парадокси. Поезията на Роман Кисьов се отличава от почти всичко, което се пише днес у нас, и заслужава внимание."
проф. дфн Александър Шурбанов

"Ценното на този антологичен сборник е, че чрез композиционното решение и цикличната осмислена подредба на творбите, тя се превръща в една съвсем нова книга, а отбелязването на годината на написване на всеки от текстовете е своеобразен ключ за проследяване на това как се е развивала, обогатявала и прониквала в дълбочина визията на поета по всички тези теми в продължение на двадесет години.
Аксиния Михайлова

Схващанията на Роман Кисьов за поета като „жрец и пророк“, за поезията като „велико тайнство и свещенодействие“, предназначена за „жадните за Светлина“ и за „истинските стойности“, тези схващания, на които авторът дава израз в послеслова си, предан на „тайната йерархия на Думите“, несъмнено препращат към духовните търсения и опит на част от българските символисти, но интересното у него е съзнателното разграничаване от езотеричните доктрини и поетико-стилистични конвенции на школата, довело и до умела реинтерпретация на често срещани иначе митологични и библейски образи. (…) „Мистичната роза“ би могла да се възприеме и като авторска сбирка от най-хубавото, писано през годините, но и като любовно съграждан храм на поезията с изографисани светите ликове на чудотворци и светотворци.
Юлиан Жилиев

Сподели в: