Премиера на книгата “PR Етика”

На 2 декември 2008 г. от 18:30 часа в зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе премиера на книгата “PR Етика” на д-р Маргарита Чутуркова.

Премиерата ще бъде открита и водена от г-жа Нери Терзиева, ръководител на дирекция “Публични комуникации” на Овергаз. Участие в представянето ще вземат проф. д-р Минка Златева, проф. д-р Минчо Драганов и доц. д-р Соня Алексиева.

Сред поканените ще бъдат проф. д-р Петранка Филева, проф. д-р Здравко Райков, проф. д-р Любомир Стойков, проф. д-р Христо Кафтанджиев, доц. д-р Недялка Видева, г-жа Ели Герганова и др.

Гости на събитието ще са електронни и печатни медии, PR практици, студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация и от Философкия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, както и колеги от катедрата на ЮНЕСКО “Връзки с обществеността”, председателят на Българското дружество за връзки с обществеността, приятели.

 

Сподели в: