Премиера на книгата "Перо и маска" на театралния критик проф. Любомир Тенев

На вечерта "Живият Любомир Тенев", която ще се състои на 9 март от 18:00 ч. в Аулата на НАТФИЗ, ще бъде представена книгата на критика "Перо и маска" (издателство "Захарий Стоянов").

Любомир Тенев бе необикновена личност на сценичен реформатор-критик, без когото не можем да си представим театралната ни култура на 20-и век. Както пише в предговора на книгата Чавдар Добрев: "Нещо повече, той създаде около себе си аура на свещенодейство пред мисията на театъра, внушаваше на цялото театрално съсловие още от първите години след 1944 г., че изкуството на сцената е най-висша проява на човешкия дух, че то овладява необикновени състояния на красотата и етиката, че е форма, която ни обвързва със смисъла на битието, постигайки нов език в лоното на традицията".

Любомир Тенев е играл ролята на учител и гарант за пътя на българския театър, път, който се разминава с нормативните и опростителските тенденции. Затова от високите етажи на властта не са го долюбвали, но пък са били респектирани от влиянието му на безспорен театрален авторитет.

"Перо и маска" е единствената публикувана книга на проф. Любомир Тенев през последния четвърт век. Заглавието на сборника със статии и портрети е заимствано от наименованието на една от книгите му – "Маска и перо". През 2000 г. излезе "Книга за проф. Любомир Тенев" /със съставител Димитър Цолов/ – със спомени и оценки за критика. А изданието на "Захарий Стоянов" предлага студии и статии като "Композиция и образ в съвременната западноевропейска драматургия", "Драма, вещи, осъществяване", "Маската", "Чехов и театърът", "За национален стил", както и портрети на актьори, режисьори и драматурзи – Кръстьо Сарафов, Сава Огнянов, Зорка Йорданова, Иван Димов, Олга Кирчева, Константин Кисимов, Мила Павлова, Апостол Карамитев, Лорънс Оливие, Боян Дановски, Стефан Сърчаджиев, Леон Даниел, Георги Джагаров, Димитър Димов.

Сподели в: