Премиера на книгата на Джордж-Марк Райнов "Да бъдеш човек"

Джордж-Марк Райнов е Главен изпълнителен директор на IIC, Лос Анджелис.
Роден през 1945 г. в София, България, той емигрира в САЩ през 1970 г. и започва работа за United States Theater Army Support Command, Europe – 6950th Labor Service Training Center в Германия (тогава ГФР).
Образованието му е в политически науки, администрация на бизнеса и макроикономика. Трудовият му опит включва средно и висши управленчески позиции вьв важни големи корпорации като Bor-Air Frt. Co. Inc., John Hancock Mutual Life Ins. Co., Todd Pacific Shipyards Corp. и т.н.
От 1985 г. се е посветил на организационна, управленска и консултантска дейност на най-високи бизнес и политически нива в много развиващи се страни.
Член на УС на Фондацията за единство и развитие на Камбоджа, Член на ИБ на Международна фондация „Св. Кирил и Св. Методий“, член на УС на Международната асоциация за борба срещу наркотрафика и наркозависимостта и т.н.
Приет в позиция на доверие от редица физически и юридически лица по света.
Автор на много публикации в периодичния печат и специализирани списания, както и на пет книги за икономика и политика.

„Да бъдеш човек“

Това е книга с размисли за икономиката като същност на държавническото изкуство, написана от комплексната енциклопедическа гледна точка на наука, изкуство, философия, универсална история и прочие култура.
Текстът е относително труден и изисква известна предварителна подготовка. Повече или по-малко е запазен обичайният за този автор есеистичен формат, налагащ преизказвания. Препоръчително е прочитане на предхождащите книги от Джордж-Марк Райнов на български език като „Свободният човек – дискусията, която не се състоя“ и „Икономика и морал“, чието естествено продължение e тази книга.

Бих искал да вярвам, че книгата, която държите в ръцете си, уважаеми читателю, със своето богатство на мисли и съдбовни въпроси, със своята добронамереност и обич към Вас ще намери достоен прием и ще послужи като стимул за благородни идеи и достойни дела.
Проф. Александър Янков

Пред вас стоят автор и книга, в която нещата са изложени компетентно, интересно и увлекателно и най-важното – енциклопедично, многообразно…
Интересна и увлекателна книга. Темите са толкова много и стават още по-много, тъй като всяка тема има множеество подтеми, които са безкрайност от въпроси и подвъпроси и всеки един може да се разглежда като „тема на размисъл на свободния човек“…
И още нещо последно, за „Imago Dei“ – Божествения образ. Така авторът разглежда човека. Става дума за изключителното Божие творение, което може да твори, да мисли като неповторимо богатство, наречено индивид, със своята изключителна индивидуалност – това е музиката, символ на хармонията, на земната божественост…
Проф. Иван Николов

Премиерата на книгата ще се състои на:
17 декември (сряда), 2008 г., 18.00 ч.
Зала 19 „Рьорих",
Национална галерия за чуждестранно изкуство
София, ул. „19-ти февруари" 1

Сподели в: