Премиера на "Инкриминираният Иван Динков"

Столична библиотека, Издателство “Ирита” – Казанлък и  Издателство „Сиела” – София Ви канят на "Памет за Иван Динков". Вечер, на която ще бъдат представени книгите "Почит към литературата" Том 3 от избраните съчинения на Иван Динков и "Инкриминираният Иван Динков": “На юг от живота” (1967) “Хляб от трохи” (1970) съставител Пламен Дойнов. Събитието ще се проведе на 23 януари (понеделник) 2012 г., от 18:00 часа, в Американския център на Столична библиотека, София, на пл. „Славейков”.

Поредицата „ЧЕРВЕНО НА БЯЛО: Литературен архив на НРБ” се стреми да запълни съществена част в днешното (не)знание за литературата на Народна република България (1946–1990). Представя важни проблемни зони, реконструирани чрез издирвания в архивни фондове и в периодични издания. Изгражда общи историко-културни контексти – средищни за литературната история на българския комунизъм.
В поредицата се обнародват непознати или по-малко познати архивни материали, формират се нови тематични ядра за изучаване на българската литература от втората половина на ХХ век, гради се документалният фундамент на следващи изследователски практики.

Поредицата „ЧЕРВЕНО НА БЯЛО” е част от научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)”, реализирана от департамент „Нова българистика” на НБУ, която работи както за публикуването на документални текстове, така и за тяхното критическо представяне.

Сборникът представя автентичните текстове на две инкриминирани произведения на Иван Динков – унищожената стихосбирка „На юг от живота” (1967) и подложената на дирижирана административно-критическа кампания повест „Хляб от трохи” (1970). Тук те се публикуват след повече от четиридесет години заедно с документи за случилото се с тях, намиращи се в архивите, в периодиката и в частни дневници. Срещата на читателите с оригиналните текстове от стихосбирката „На юг от живота” днес наистина е първа, защото целият й тираж е претопен веднага след нейното отпечатване през 1967 г. Тук тя се публикува по случайно запазен авторски екземпляр, който се съхранява от наследниците на поета. Сборникът показва и анализира натиска и репресията, осъществявани от цензурата в НРБ срещу Иван Динков, но и съпротивата на почерка на автора, решен да отстоява каузата на алтернативното писане и на голямата литература.

ИК Сиела

Корична цена: 14 лв.

Още на Kafene.bg:

"Българчето от Аляска. Софийски разкази" е новият сборник на Деян Енев

Премиера на Нобелистът на Елена Алексиева

Премиера на втората книга на 19-годишния Димитър Ганев

Сподели в: