Премиера на "Балканският човек XІV-ХVІІ век" том I от Йордан Велчев

На 2 октомври, от 18 ч., в Културен център на Радио Пловдив, ул. Донкуков 2, Йордан Велчев ще представи своето изследване, дългогодишен труд "Балканският човек XІV-ХVІІ век  – Истории в седем книги", обединени в  тритомно издание, оформено от художника Яна Левиева. За книгата ще говори проф. дфн Светлозар Игов

В добрите книжарници можете да намерите Балканският човек XІV-ХVІІ век, том 1 с меки и твърди корици. Предстои да бъдат отпечатани том 2 и том 3. Издава ИК Жанет 45.

И полетя в разсъмването – щастлив завинаги под звъна на слънчевия
часовник.

Завинаги от върха на хълма.

Историята от хилядолетия споява копнежа си по небето с кръвта на гълъби.

Йордан Велчев

В покрайнините на Истанбул и днес не­видимо стои селцето Йешилкьой, някогашното Сан Стефано. Тук на 3 март 1878 г. – след като десетилетия по-рано то се случило със създава­нето на държавите на гърците и сърбите – било прогласено освобождението и на българите. С това завършила една епоха, която в зората на балкан­ските нации носела най-големите чудеса и чиито уроци  следващото столетие скоро щяло да забрави.

В летописа на Балканското възраждане Пловдив заема особено място. „При всичките злини, които врат в тоя град… – писал през 1874 г. Любен Каравелов, – в Пловдив се е зародила първата планета на българското възрождение."

Кога започва Възраждането на Балканите?

Какво е останало от епоса на предхождащото го балканско време между XIV и XVII в. днес, когато човек е сам, а мъртвите не живеят вече при него?

Нима Георги Стойков Раковски е прав, когато писал, че „народ без повестност е мъртъв нравствено"!

Из Балканският човек XІV-ХVІІ век, том 1

Иcmopuu в седем книги.

Съдържание

Книга първа. Промененият човек
Първа част: Създаване на османският град (краят на XIV – XV в.)
Втора част: Османският град (XV – XVI в.)
Трета част: Планината Вента

Книга втора. Непромененият човек
Първа част: Градът на смутните векове
Втора част: Градът между 1400 и 1453 г.
Трета част: Църквите на османския град
Четвърта част: Митрополити

Книга трета. Балканският човек през XVI и XVII в.
Първа част: Време на статукво и промени
Втора част: Градът на същинската Османска епоха

Бележки
Именен показалец

Откъс от том първи можете да прегледате тук:

http://books.janet45.com/covers/bg976/Balk_chovek_%D0%86.pdf

Йордан Велчев е роден на 3 април 1949 г. в Пловдив. Завършва история във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Работил е като историк, главен художествен ръководител на Регионален телевизионен център – Пловдив, редактор на сп. “Военно-исторически сборник” при Военно издателство – София.

Пише поезия, есеистика, автор е на изследвания върху взаимоотношенията на цивилизациите в контекста Изток – Запад, на сценарии за документални филми. Издал е книгите: “Римски стадион” (стихове, 1979); “Старият Пловдив” (есе, 1983); “Нощна азбука” (стихове, 1984); “Анонимни жития” (историко-есеистична книга за личностите на Пловдив през първата половина на ХІХ век, 1987) – отличена с литературната награда “Светлоструй”; “Аркада” (стихове, 1993); “Милиони малки убийства” (поезия в проза и есета, 1997); “Сияе” (стихове, 1999) – получава годишната награда на Сдружението на български писатели.

През 2005 г. излиза от печат фундаменталният му труд в седем книги “Градът или Между Изтока и Запада ХІV – ХVІІ век”, в който чрез историята на балканския имперски град (Пловдив) изследва човека на Изтока и Запада в съпкупността от историите на различни, но съществуващи заедно в единен свят народи, религии, езици и култури през столетията от ХІV в. до началото на разрива между източния и западния тип цивилизации. За тази своя книга получава националната награда “Христо Г. Данов” за
принос в българската книжовна култура – раздел хуманитаристика, повторно годишната награда на Сдружението на български писатели и литературната награда “Пловдив”.

В момента Йордан Велчев пише подробна (в контекста Изток – Запад) история на Балканския свят от праисторията, през  Античността, Средновековието и епохата на възникване и развитие на националните държави, до съвременната епоха от края на ХХ век.  
Негови стихове са превеждани на английски, португалски, унгарски и руски език.
Живее в родния си град.

Владимир Янев за Йордан Велчев в Литературен свят
http://literaturensviat.com/?p=14665

През октомври очаквайте в Пловдив да гостуват Яна Букова, автор на романа "Пътуване по посока на сянката" и Радостина Ангелова , автор на книгите: "Виенски апартамент", "Имаго" и "Обратната страна".

Сподели в: