През ОБЕКТИВността на Илия Зайков

"Чуждо тяло" – изложба асфалтографии и видео

"Снимайки, правиш ли чуждото близко? 

Игра на приближаване и отдалечаване.Синоним на чужд е не-познат, далечен, външен.

Синоним на тяло е плът, организъм, образ, вещ, нещо.

Физиката определя тялото като вещество, което съществува самостоятелно, материя, която заема част от пространството.Фотографиите:

Стилизарани откъси на пътя в градска среда. Пътят като обект. Асфалтът. Застинали обекти в грахообразната структура на асфалта. Чужди тела.Видеото:

Как Другият разпознат като чуждо тяло в природата е не-приет. Как различността прекъсва симбиозата."

Мая Балталийска – куратор на изложбата

Сподели в: