Предстои филмов фестивал "Другото лице на глобализацията"

Филмов фестивал "Другото лице на глобализацията" предстои да се проведе на 22 и 23 ноември, в Чешкия център, ул. „Раковски" 100, и
на 24 ноември – „Хаспел" център, „Георг Вашингтон" 43.

Начало: 18.30 ч.
Вход свободен!

Добивната индустрия – извличането на злато, добива на петрол, минната индустрия, и как тя въздейства върху местните общности, върху околната
среда, върху биоразнообразието. Ние, хората в големия град не виждаме тези въздействия и надали си даваме сметка за последствията. По света,
заради добивната индустрия хората често губят земите и добитъка си – основните им източници на храна, доходи и препитание. Принуждавани са да работят в опасни условия, да страдат в резултат на замърсяването и влошаването на околната среда. Факт – изкопаемите горива са най-значимият източник на парникови газове, които улавят топлина в земната атмосфера и така водят до цялостно покачване на световните температури и нарушаване на естествените климатични процеси. За да се информирате по тези глобални въпроси, като жители на големия град ви каним да посетите филмовия фестивал „Другото лице на глобализацията".

Сподели в: