Представяне на книгата "Там на Балканите" на Светлозар Игов

ИК "Жанет 45" съвместно с книжарница "Книги и" представя "Там на Балканите" (романОлогия) на Светлозар Игов.

Събитието ще се състои на 03 април, вторник от 19:00 часа в книжарница "Книги и…" на ул. "Фритьоф Нансен" 37А (входът е откъм ул. Любен Каравелов).

Романът допуска в неговия състав да бъдат включени различни жанрове – както художествени (новели, лирически пиеси, поеми, драматични сценки и други подобни), така и нехудожествени (битови, реторични, научни, религиозни и др.). Принципно всеки жанр може да бъде включен в конструкцията на романа.

Михаил Бахтин

Указание за четене:

1) които желаят да четат тази кнога като роман, нека прочетат най-напред послеслова „За тази книга” (с. 265) като предговор;

2) които не желаят да приемат тази книга като роман, могат да прочетат отделните й части като самостоятелни творби в своя жанр и в последователност, каквато сами изберат;

За автора:

Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов е роден на 30 януари 1945 г. в село Радуил, Софийско. Литературен историк и критик, поет, есеист, романист, преводач. Завършва гимназия в София (1961) и славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1966). Специализира славянски литератури в Загреб и Белград (1967-1968). Асистент в Софийския университет (1967-1969). Редактор във в. "Литературен фронт" (1969-1970) и сп. "Съвременник" (1971-1977). Член на редколегията на сп. “Панорама” и “Сравнително литературознание” (1980-90). Главен редактор на сп. “Език и литература” (1994-2005). Научен и старши научен сътрудник (1978, 1988) в Института за литература при БАН. Защитава докторска дисертация на тема "Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура" (1978). От 1978 чете лекции по славянски литератури в Пловдивския университет. За пръв път печата през 1960 г. във в. “Средношколско знаме”. Автор на повече от 1000 публикации в литературната периодика. Интересите му са в областта на: история и критика на българската литература, поетика на романа, общо и сравнително литературознание, славянски литератури, теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Активно се занимава с оперативна критика. Изявява се и в областта на художествената литература: поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси. Преводач. Автор на антологии.Издал е над 30 книги. Негови творби са превеждани на английски, френски, немски, испански, италиански, руски, чешки, полски, сърбохърватски, унгарски, японски и други езици.

Сподели в: