Представяне на книгата "Сградите – европейско културно наследство на Русе. Образи и истории"

Излезе от печат книгата „Сградите – европейско културно наследство на Русе. Образи и истории“ на доц. д-р Васил Дойков и Мариана Димитрова. Книгата ще бъде представена от доц. д-р Николай Ненов на 20 май 2013 г. (понеделник) от 18.00 часа в Регионален исторически музей – Русе, пл. „Ал. Батенберг“ 3. Книгата е финансирана от г-н Николай Събев, управител на Еконт Експрес. Авторите представят портретите на русенските къщи, построени в края на ХІХ и първата половина на ХХ в. Книгата представлява своеобразен изследователски проект, обединил прочита на наличните оригинални архитектурни планове от фондовете на Държавен архив – Русе, на Регионален исторически музей – Русе и личния архив на доц. Васил Дойков, със събраните и реконструирани сведения за къщите, оцелели в архивите, с интересните фамилни истории, с разказите на собственици и съседи, с градските легенди.

Всяка от сградите е илюстрирана със стари или съвременни фотографии, както и снимки на някои от първите собственици. Включени са 370 сгради, представени последователно, с оглед местонахождението им на съответната улица. Една част от сградите са вписани в регистъра за културните ценности на Националния институт за недвижимо културно наследство. Друга част от сградите не са обявени официално за културни ценности, но са от изключително значение за запазване облика на града, като под това авторите разбират не само сведенията за архитектурата им, но и историята на тяхното обитаване – живата градска история. Представени са и сгради, които в момента се намират в лошо състояние или вече са съборени, но едновременно с това са и част от образа на Русе.

Сподели в: