Представяне на книгата “Психофизиология на секса”

На 20 февруари 2008 г. (сряда) от 20:30 ч. в клуб “Грамофон” по време на редовните Balkan Wednesdays беше представена за пръв път пред широка публика книгата “Психофизиология на секса” от Радой Иванов. Проблемите на пола и секса интересуват всеки човек независимо от неговата възраст. Това са две разновидности на едно понятие и явление – разделението на човешкия род на два пола със своите анатомични, генетични, психични, физиологични и други различия, където в основата е законът за продължаване на човешкия род, а в психологичeн план – еротичността и удоволствието.

Книгата е първи по рода си опит на български автор чрез сравнително-синтетичен анализ да засегне всички елементи от “анатомията на любовта” – биологични, физиологични и психологически аспекти на секса и половото поведение при човека и в животинския свят. За широката публика ще бъдат интересни темите, представени в “Психофизиология на секса”, а именно еволюцията на сексуалността, половия дипсихизъм и сравненията между женската и мъжката психотипология, сексуалната потребност и мотивация, стратегиите на половото поведение и др. Книгата не дава отговор на въпроса как да накараме някой да се влюби в нас, но помага да разберем защо и как това се случва.

Доц. д-р Радой Иванов е дългогодишен преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Той води курсове по физиология на животните и човека, етология, неврофизиология, физиология и психология на сексуалното поведение и др. Автор и съавтор е на редица ръководства и книги, като "Невробиология" (2007 г.), "Физиология и биохимия на насекомите" (2001) и др.

По време на представянето на книгата в клуб "Грамофон" заинтересованите можаха да получат копие от книгата с автограф на автора, както и обсъдиха с него въпроси от науката за секса.

Доц. д-р Радой Иванов е роден през 1938 г. в с. Стефаново, Ловешка област. Завършва висшето си образование в Санкт Петербурския университет – специалност физиология. От 1965 г. е преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и около 10 години е зам.-декан. В продължение на 4 години преподава в Университета в Мапуто (Мозамбик), където е и зам.-директор на департамент по биология и ръководителна Катедрата по физиология.

Основни научни интереси
: биоенергетика на мозъка; невромодулаторна функция на невромедиаторите; механизми на регулация на активносттана мозъчната Nа,К-АТФаза и на анионзависимите АТФази; биомониторингови проучвания на влиянието на микровълновите електромагнитни полета; вторичен патологичен метаболитен синтез и др. Има отпечатани повече от 80 научноизследователски статии. Ръководил е на десетки дипломанти и на двама докторанти.

Лекционни курсове: физиология на животните и човека; Анатомия и физиология на човека; Физиология и биохимия на насекомите; физиология и психология на сексуалното поведение; Етология на човека; Въведение в неврофизиологията и др.
Автор и съавтор е на ръководства и учебници – Биология (Ангелов и др., 1996); Тест по физиология (Димитров и др. 1993); Лабораторни упражнения по физиология (Димитров и др., 1995); физиология и биохимия на насекомите (2001). В предпечатна готовност са Анатомия и физиология на човека; Етология на човека; Увод в патологията и др.
 

Сподели в: