Празнуване на юбилей на д-р Евгений Генчев

Д-р Евгений Я. Генчев Ви кани с най-приятелски чувства на 24 септември 2007 г. от 19.30 до 23.00ч. на празнуването на юбилейния си 50-ти рожден ден, организиран с благотворителна цел със съдействието на Център за култура и дебат Червената къща (ул. “Любен Каравелов” 15).

Желаещите да му направят подарък за юбилея са поканени да спомоществувателстват две неправителствени организации: Център за подпомагане на хора преживели изтезания (АСЕТ) и сдружение “Фройдистко поле – България” като оставят своите волни пожертвования в специална за целта “урна”, на мястото на честването. Събраните средства ще бъдат поделени по равно между двете организации. Желаещите да подпомогнат само една от организациите могат да го направят в надписан плик.

Център за подпомагане на хора преживели изтезания (АСЕТ) е неправителствена организация, която има своя приемна от 1997 г. и работи за рехабилитацията на хора преживели комунистическите репресии, бежанци преживели изтезания и всички които са били подложени на унизително, нечовешко или жестоко отнасяне или наказание или са изтезавани от представители на властта или със тяхно съдействие, както и за превенцията на изтезанията. За повече информация: http://acet-bg.org/

Сдружение “Фройдистко поле – България” е неправителствена професионална организация за развитие на психоанализата с лаканианска ориентация. Тя е регистрирана през 2006 г., но групата на Фройдистко поле в България работи и реализира социални проекти, едновременно с разпространяването на психоаналитичната култура от близо десетилетие.

Сподели в: