Празници на ученето през целия живот 2012

Следващата събота, 20 октомври, можете да се включите в множество
събития в цяла София: семинари, открити уроци, демонстрации по
практически умения, научни презентации, състезания, концерти, спортни
занимания, танци, изложения, обиколка на града и дори в четене в
метрото.

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА
София, 20 октомври 2012 г. (събота)

= = =

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ

ДЕН НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
1 СОУ „Пенчо Славейков”, ул. „Стара Планина” 11
10:00 – 17:00

• 10:00 – 12:00 – Основна компютърна грамотност за възрастни –
обучителна организация: Електронно училище Елика
• 10.30 – ЦЕРН и големият адронен колайдер /LHC/ – лекция на Елка
Златкова, Съюз на физиците в България
• 11.30 – Нанооптиката и новите технологични постижения – лекция на доц.
д-р Георги Дянков
• 14:00 – Учене през целия живот и валидиране на уменията, придобити в
предходно учене – семинар за учители, директори и работодатели. Водещ:
Пенка Николова, Национална агенция за професионално образование и
обучение; Анализ на съществуващите политики и практики на европейско,
национално и местно ниво, Представяне на Наръчник за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности, придобити в резултат на
неформално и самостоятелно предходно учене. Презентация на тема:
„Европейски инструменти и принципи за насърчаване на Ученето през целия
живот” /Европейската и Национална квалификационна рамка за УЦЖ,
системата за трансфер на кредити в ПОО, валидиране, Европас,
Професионално ориентиране и др./
• 14:00 – 15:00 – Изисквания за покриване на нивата по английски език на
европейската езикова рамка
• 15:00 – 17:00 – Компютърни умения за напреднали – обучение за всички
възрасти

– – –

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ
32 СОУ „Св. Климент Охридски”, Бул. „Христо Ботев” 63
10:30 – 15:30
• 10:30 ч. – Закрила на личността на детето – презентация на Галина
Стоичкова, Държавна агенция за закрила на детето
• 11:30 – Прилагане на Координационния механизъм при случаи на деца,
жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция –
Презентация на Калина Христова, Държавна агенция за закрила на детето
• 13:30 – Консултативен кабинет за родители – презентация на ефективен
модел на социално-партньорско взаимодействие между детската градина и
семейството – Катя Йорданова, директор на ОДЗ 90.
• 14:30 – Разработване на мултимедийни интерактивни тестове с HP
Classroom Manager – демонстрация за директори и учители от представител
на СТЕМО, организира НГДЕК

– – –

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНО РОДИТЕЛСТВО
Консултативен център за деца, юноши и родители и Асоциация „Родители”
бул.”Сливница” 212, вх.Г
10.00 ч.

– – –

СЕМИНАР „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
Институт „РЕ-ГЕНЕЗИС” към фондация „Човек Плюс”
ул. „Шишман” 5, вх. Б, ет. 1
10:00 – 14:00
• Компетентностно-базираните модели за учене – Семинар за учители,
обучители и работодатели. Какво представляват моделите за учене,
основани на компетентности? Как можем да оценяваме, валидираме и
признаваме знанията, уменията и нагласите, получени извън училище и в
ежедневието?
• Съвременни направления и методи за оценяване и развитие в кариерната
психология през 21 век – Работна среща за кариерно развитие
• Позитивните подходи в съвременното образование и училищна психология –
лекция за ефективното управление на дисциплината, насилието и тормоза в
училище
• Как да формираме социални и житейски умения у младите и възрастните –
лекция за едно от ключовите предизвикателства пред българското
образование в XXI век

= = =

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СТОЛИЧНИ СПОРТНИ УЧИЛИЩА
10:00 – 16:00

166 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
кв. Суха река, ул. "Константин Фотинов"№4
Демонстрации по художествена гимнастика, баскетбол, стрелба;
Спортни игри за всички: гимнастика, баскетбол, плуване

57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ж.к. "Разсадника" ул. “Д-р Калинков” 40
Демонстрации по борба, хандбал, джудо, футбол, тенис на маса;
Спортни игри за всички: тенис на маса, подвижни игри

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ”
ж.к. Младост,бул. “Асен Йорданов” 2
Демонстрации по спортна и естетическа гимнастика, акробатика, волейбол,
бокс, борба, джудо;
Спортни игри за всички: волейбол и подвижни игри

УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА – РАЙОН „ТРИАДИЦА”
Спортна зала „Триадица”, ул. „Метличина поляна” 14
Спортни игри за всички: плуване, художествена гимнастика, баскетбол,
волейбол

= = =

ЧУЖДОЕЗИКОВИ УРОЦИ И ДЕМОНСТРАЦИИ
10.00 – 14.00 ч.

Заповядайте на открити занимания по различни езици:

• английски език – І АЕГ, ІІ АЕГ, 32 СОУ, 7 СОУ, 22 СОУ, 127 СОУ, 33 ЕГ,
1 СОУ,
5 ВСОУ;
• немски език – 91 НЕГ, 73 СОУ, 35 СОУ, 12 СОУ;
• френски език – 9 ФЕГ, 35 СОУ, 133 СОУ, 23 СОУ, 17 СОУ, 33 ЕГ;
• испански език – 164 ГПИЕ, 157 ГИЧЕ, 22 СОУ, 31 СУЧЕМ, 1 СОУ;
• италиански език – 105 СОУ, 36 СОУ, 23 СОУ;
• руски език – 133 СОУ, 73 СОУ, 119 СОУ, 125 СОУ, 107 ОУ;
• румънски език – ПГИИРЕ „Михай Еминеску”;
• иврит – 134 СОУ;
• шведски език – 12 СОУ;
• японски език – 18 СОУ, 138 СОУ, ПГТЕ „Хенри Форд”;
• китайски, корейски, арабски език – 18 СОУ

БРИТАНСКИ СЪВЕТ
ул. „Кракра” 7
11.00 ч.-16.00
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН с презентации на всеки час и информационни щандове
през целия ден
Представяне на курсове по английски в България и Обединеното кралство,
обучителни ресурси, информация за различни възможности за квалификация и
кандидатстването в британски университети. Най-интересното от проектите
на БС в областта на изкуствата, образованието и науката. Вечерта не
пропускайте нашето научно кафене Café Scientifique, където по традиция
ще ви срещнем с едни от най-младите и харизматични български учени,
които умеят да разказват за постиженията в науката по разбираем,
достъпен и увлекателен начин./Пълна програма на информационния ден:
http://blog.britishcouncil.org/bulgaria/

= = =

АТЕЛИЕТА, ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ
В СТОЛИЧНИ ГИМНАЗИИ

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ
ФИЛОСОФ”
район „Връбница”, ул. „Баба” 16
10:00 – 16:00
Състезание за ученици и възрастни на основата на тест, генериран с HP
Classroom Manager

– – –

НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”
ул. „Оборище” 17
11.00 ч.
Демонстрационни уроци по народно пеене, класическо пеене и ударни
инструменти на ученици от НМУ „Любомир Пипков” и 144 СОУ „Народни
будители”

– – –

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ
бул. „Витоша” 91
10:00 – 16:00
Представяне на две учебни фирми, две учебни банки и учебна митница

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО, ВИДЕО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ "А.С.ПОПОВ"
бул. „Сливница” 10
10:00 – 16:00
• Училищни медии
• Демонстрация на системи за видео-наблюдение и сигурност с технически
средства
• Работилница „Фото и видео ателие”

– – –

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. Д-Р. АСЕН
ЗЛАТАРОВ"
ул. „Средорек” №3
10:00 – 16:00
• Ателие за усвояване на отпадъчни продукти – научна демонстрация,
• Презентация „Екология и устойчиво развитие” – един проект на Екоклуб
„Млад еколог” към ПГЕБ.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН
кв. „Иван Вазов”, ул. „Балша” 2
10:00 – 16:00
• Ателие „Текстилни техники”
• Ателие „Компютърно проектиране на тъкани”

– – –

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН”
ж.к. „Слатина”, ул. „Кадемлия” 15
Демонстрации по управление на моторни превозни средства

– – –

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "БУЗЕМА"
кв. „Овча купел”, ул. „Маестро Кьнев” № 74
10:00 – 16:00
Работилница „Аранжиране на букети”

– – –

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ",
ул. „Райко Алексиев" 48
10:00 – 16:00
• Демонстрации на проекти
• Демонстрационни часове по информационни и компютърни технологии
• Проект „Чиста енергия за бъдещето” с партньори – фирма „Електроинвест”
ЕООД, Българска ветроенергийна асоциация, Българска фотоволтаична
асоциация, Конфедерация на производителите на екологична енергия,
списание „Екология 21”
• Спортно състезание „бързи, смели, сръчни баби, дядовци и внуци”,
съвместно със зд „Армеец”
• Викторини, състезания, интерактивни уроци – в партньорство с ОДЗ 23,
ЦДГ „Слънце”, Столична община, район „Изгрев”, читалище „Николай
Хайтов”, СУ „Св. Кл. Охридски”- факултет „Педагогика”, специалност
„Изобразително изкуство”

– – –

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
бул. "Сливница" 182
10:00 – 16:00
Практическа работилница „Сервирането – правила или начин на общуване”

– – –

1 СОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”
ул. „Стара Планина” 11
10:00 – 16:00
Творчески работилници през целия ден:
• Ателие ЧУДЕСАТА НА ПРИКАЗКИТЕ
• МИСЛИ ДНЕС, ЗА ДА ИЗБИРАШ УТРЕ – лекция по сексуално и репродуктивно
здраве
• Ателие КАК ДА НАПИША ФИЛМ
• Практическа работилница РАЗКАЖИ СВОЯТА ИСТОРИЯ
• ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ – декупаж (техника със салфетки), керамика,
бижута
• Българска национална кухня и християнски празничен календар.

– – –

26 СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”
Кв. Княжево, ул. “Кореняците”40
11:00
• Училище за родители „Опасностите на нашето съвремие” / борба със
зависимостите – ефективно общуване на ученици, учители и родители/
• Ателие „Творим с продукти на природата”
• Демонстрация за обучение на доброволци за опазване на природата от
пожара
• Представяне на ученически екопроекти: „Ние живеем тука и ни пука за
найлона и боклука”, „Зелена мрежа” /ученически квартални съвети за
опазване на природата и постигане на устойчива жизнена среда в град
София/, „Екокъща” /енергийна ефективност чрез енергия от природата/.

– – –

74 СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
ж.к. Връбница-1
11.00 ч.
Екоателие

– – –

125 СОУ „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ”
ж.к. Младост 1
10:00 – 16:00
• История на моето семейство
• Виртуално пътешествие по света на английски език
• Ателие Млад еколог
• Лекции по сексуално и репродуктивно здраве
• Аз – фотографът
• Студио „Етнография” и др.

– – –

137 СОУ „Ангел Кънчев”,
ж.к. Люлин, бул. Европа 135
11.00
• Създаване на игри, онлайн-плакати и онлайн-презентации
• Музикално студио „Добър съм – пея, танцувам, творя”
• Танцов състав – български народни танци

– – –

144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ”
ж.к. „Младост – 3", ул. „Бъднина"
10:00 – 13:00
• Всички на хорото
• Фолклорна вокална група – „Пеем всички”

= = =

ПРАЗНИЧНИ ЗАНИМАНИЯ В ОСНОВНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ОДЗ 90
кв. „Надежда”, ул. „Иван Момчилов” № 44
10:00 – 16:00
• Заедно с децата учим правилата – спортни игри на учебно-тренировъчния
полигон по БДП в ОДЗ 90, съвместно с родители, деца и учители от ОДЗ 90
и детски заведения в района.
• Водна феерия – състезание по плуване
• Съставяне на книжка от деца, учители и родители „Най-голямото
богатство”
• Природна лаборатория: „С мама и татко по екологичната пътека в
детската градина” – с участие на деца и родители в дообогатяване на
екологичната пътека с алпинеум, къщичка за птици, изготвяне на
екологично табло, карта и др.;
• Екологична приказка или Разделно отпадъци събираме и рециклираме –
детски театър по авторски сценарий;
• Музикалната загадка отгатни, символите на щастливо детство изработи –
приложна работилница – чрез музикално изпълнение от децата за определен
символ, родителите изработват от различни отпадъчни и природни материали
и с различни техники картини със символите на щастливото детство /
слънце, балони, хвърчила, дъга и др./

– – –

64 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”
кв. Симеоново, ул"Симеоновска" №1
11.00 ч.
• Историческо състезание „Нашите народни будители – 250 години от
написването на История славянобългарска” – с участието на ученици и
родители;
• От раклата и библиотеката на баба – ателие за малки и големи

– – –

103 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ж.к. Филиповци
11.00
Демонстрационен урок за начален етап по проект „Нов шанс за успех”

– – –

120 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАКОВСКИ”
пл. Йоан Павел II 7
11.00
Ателие „Природолюбие” – работа с природни материали – за ученици от 1-4
клас и възрастни.

– – –

147 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ”,
ж.к. Разсадника, ул."Д-р Калинков" 40
11.00 ч.
Демонстрационен урок по английски език по проект „Нов шанс за успех”

= = =

ОБУЧИТЕЛНИ АПРОЯВИ В СТОЛИЧНИ СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

1 ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ГЕОРГИ АНГУШЕВ”
бул. „Тодор Александров”175
10:00 – 16:00
• Куклен театър
• Ателие за работа с глина и природни материали

4 СМЕННО-ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
ул. „Дунав” 30
10:00 – 16:00
Ден на отворените врати:
• 10:00 – 12:00 – Училище за родители. Водещ: пед. психилог М. Маринова
12:00 – 13:00 – Начални компютърни умения и използването им в
обучението. Водещ: В. Петева
• 13:00 – 16:00 – Запознаване на родители и ученици със спецификата и
възможностите на педагогическите услуги в различните форми на обучение в
гимназията

– – –

5 ВЕЧЕРНО СОУ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"
ул. „Св. Св.Кирил и Методий” 63
10:00 – 16:00
Ден на отворените врати

– – –

СОУ ЗА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ „ЛУИ БРАЙЛ”
ул. „Ломско шосе” 177
10:00 – 16:00
Демонстрационни ателиета за работа с деца с нарушено зрение:
• Развитие на абстрактното мислене и пространствените представи чрез
обучението по геометрия и информационни технологии.
• Драматизация на приказка на английски език за деца и ученици 1-4 клас
• Апликацията като средство за развитие на зрителните представи

– – –

СРЕДНО СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ С ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОФ.
ДЕЧО ДЕНЕВ”
ул. „Ген. Стефан Тошев”82
10:00 – 16:00
• Научно-практическа международна конференция „Ти чуваш”;
• Група „Жестим” – синхронна интерпретация на песни и танци;
• Ателиета по арт-терапия;
• Ателие „Екологично биоземеделие” – „Биолеха” и „Сензорна градина”;
• Демонстрационни игри по волейбол, шах, тенис на маса, мини футбол и
борба на ученици от националните отбори за Световното първенство за
глухи, 2012 г.

– – –

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОЯВИ В НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
бул. "Александър Стамболийски" 191

10:00 – КОНЦЕРТ – Поздрав от децата от ОДЗ 90

10:00 – 16:00 – Спорт за деца с нарушено зрение – голбол и джудо. СОУ за
деца с нарушено зрение ще демонстрира как спортовете джудо и голбол
(спорт със звънтяща топка) подпомагат развитието на пространствената
ориентация на ученици с нарушено зрение.

10:00 – Добри практики за вътрешнокариерно развитие, представени от
Логопедичен център – София

10:30 – Обучение за ресурсни учители, организирано от ССУ за деца с
увреден слух с детска градина „Проф. Дечо Денев”

10.30 – Демонстрации и изяви на ученици от Националната
природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов”:
• Играта „West Moon” – разработка на Александър Кръстев и Марин
Шаламанов от 9 клас НА НПМГ;
• Химично шоу – опити, демонстрирани от ученици от отбора по химия на
НПМГ;
• Уреди за кабинета по физика – разработки на учениците Симеон Маринов и
Николай Чобанов от НПМГ
• Песен на ученичката Деница Христова от НПМГ, създадена за националния
конкурс „Космосът – настояще и бъдеще”

11.00 ч. – ТАНЦОВА ПРОГРАМА:
• Надиграване – детско-юношески фолклорен ансамбъл „Изворче”,
детско-юношески фолклорен ансамбъл „Росна китка” при 46 ОУ и танцов
състав на 144 СОУ „Народни будители”
• Модерни и народни танци за всички – демонстрация и уроци за всички
възрасти от ученици от Национално училище за танцово изкуство
• Привлекателността на танца и магията на илюзията /за всички възрасти/
– клуб по спортни танци „Стил”, студио за модерен балет „Цветни мечти”,
Школа за атракционни изкуства.

10:00 – 16:00 – Опознай България – През целия ден Националният дворец на
децата и Сдружение на българските начални учители ще раздават на учители
от начален етап CD „Опознай България” за часове по информационни и
компютърни технологии.

= = =

ДЕМОНСТРАЦИИ, АТЕЛИЕТА И ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ
В НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Бояна, ул. "Витошко лале" 16
11:00 – 16:00

• Енергийна ефективност – разяснителна кампания на фирма за топлинно
счетоводство „Техем”

• Школа за родители – разпознаване и ранна превенция на дислексия /
смесено разстройство на речта и говора/, дисграфия /невъзможност за
изписване на букви/ и алалия / невъзможност за правилно изговаряне на
думи/” – лекция на Логопедичен център – София

• Ателие по тъкачество – Демонстрации за изработване на изделия от
нетъкан текстил (плъсти)

• Сила, чест, мъжество – състезание „Бодигард” за кадети – ученици от
Частна професионална гимназия и колеж по охрана и сигурност „Св. Георги
Победоносец”

• Техники за приготвяне на коктейли – демонстрация на ученици от
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, Банкя

• Изложение на Частно училище с изучаване на немски език „ВЕДА”

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия ви кани на:

• Захарни декорации – семейно ателие на ученици от Софийска гимназия по
хлебни и сладкарски изделия

• Житената Питка- театрално студио за обреди и обичаи на ученици от
Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия

• Обредни Хлябове – изложба на ученици от Софийска гимназия по хлебни и
сладкарски изделия

Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”
представя:

• Два свята – шоу-спектакъл на български и европейски опит във
фризьорството

• Прически, грим и маникюр – работилница

• Шоу с костюми от различни исторически епохи /прически и грим/ –
съвместно с Националния исторически музей

= = =

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В МУЗЕИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ул. „Съборна” 2
10.00 ч.-14.00 ч.

НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ
бул. Цар Освободител 1
10.00 ч.-16.00 ч.

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Бояна, ул. "Витошко лале" 16
10.00-16.00 ч.

MOTO-PFOHE – музейна експозиция „Историята оживява”
10.00 ч.-16.00 ч.
бул. „Сливница” № 444

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
10.00 ч.-16.00 ч.
– Централно фоайе;
– Ботаническа градина на СУ „Св. Климент Охридски”;
– Образователен театър „Алма Матер”;
– представяне на нова програма „ Фиолософия, култура, общество,
религия” /за пенсионери/;
– Инкубатор „Аз съм доброволец през целия живот” – пред СУ „Св. Кл.
Охридски”, пред МОЛ София и пред Централни хали

= = =

ИЗ ГРАДА

КОНЦЕРТ на хор „Планинарска песен – Филип Аврамов” и Йодлеров състав,
организирана от БТС – Сдружение на туристическите хорове в България
11:00 – 12:00 ч.
Пред Народен театър „Иван Вазов”

– – –

В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ – четене в метрото на текстове от български
автори, свързани с просветната и културната идентичност на българина,
организирано от Регионален инспекторат по образованието – София-град и
Институт по български език и литература към Българска академия на
науките.

– – –

ПЕШЕХОДНА ОБИКОЛКА „СОФИЯ – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”
Начални часове: 11.00 ч. и 15.00 ч.
Сборен пункт: пред входа на храм-паметник „Александър Невски”
Oрганизатор: Общинско предприятие „Стара София” и музей

– – –

ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ
Елате пред Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, МОЛ София или
Централни хали и си вземете безплатен пътеводител за 15 културни,
исторически и природни забележителности в София. Организатор: Български
туристически съюз

ВХОД СВОБОДЕН ВЪВ ВСИЧКИ СЪБИТИЯ.

Празниците на ученето са част от проект NELLII – Network for Effective
Lifelong Learning Initiatives and Information, No
521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия.

Сподели в: