Празник в Борисовата градина – "Толерантност без граници"

*scroll down for English – "Tolerance without borders"

На 25 юни от 10:00 ч. в Борисовата градина Дружество за ООН в България органзира един различен, творчески и усмихнат празник – "Толерантност без граници".

Организаторите канят деца, младежи и родители, които чрез изкуство ще опознаят заедно ценности като права на човека, мир и толерантност. По време на събитието малки и големи ще творят, създават арт инсталации от рециклирани материали, участват в много игри и предизвикателства, припознавайки ценностите, които ни правят по-силни и по-обединени.

Празникът се организира по повод Световния ден на бежанеца с любезната подкрепа на UNHCR Bulgaria, Столична община и район Средец.

Програма
10:30 – 13:30 – Рисуване на обща картина (подходящо за всички възрасти)
10:30 – 13:30 – Гълъб на мира (приказки за 2-5 годишни)
10:30 – 13:30 – Снимка със сърцето на Език без омраза и настолни игри с Сдружение Възможности без граници/ Infinite Opportunities Association
10:30 – 13:30 – Създаване на град на толерантността (игра с пластелин, подходяща за всички възрасти)
11:00 – 11:30 – Танцувай с мама, проект на PaLante Dance Project (подходящо за майки/бащи с деца 0-3 години)
11:30 – 12:00 –Шеметна надпревара (подходяща за 16+ и родители с деца)
12:00 – 12:30 – Рисувай с Escreo (подходящо за всички възрасти)
12:30 – 13:00 – Създай си кукла от боклук (рециклиране на материали)
12:30 – 13:00 – Шеметна надпревара (подходяща за 16+ и родители с деца)
13:00 – 13:00 – Награждаване на победители от играта Шеметна надпревата

On June 25 at 10:00 am United Nations Association of Bulgaria invites you to a different, creative and very smiling event.
The event "Tolerance without borders" will bring together children, youth and parents whom through art will get to know with values such as human rights, peace, and tolerance.
During the event, adults and children alike will work together to create art installations from recycled materials, participate in games and challenges, recognize the values that make us stronger and more united.
The event is organized on the occasion of the World refuge day with the support of UNHCR Bulgaria, Sofia Municipality, and Sredets district.

Event program
10:30 to 13:30 – Drawing a general picture (suitable for all ages)
10:30 to 13:30 – Dove of Peace (stories for 2-5-year-olds)
10:30 to 13:30 – Take a Picture with the heart from "No hate speech" campaign and board games with the Infinite Opportunities Association
10:30 to 13:30 – Create a city of tolerance (playing with plasticine, suitable for all ages)
11:00 to 11:30 – "Dancing with Mom" a project of "PaLante Dance Project" (suitable for mothers / fathers with children 0-3 years)
11:30 to 12:00 – "The Amazing Race" quizz (suitable for 16+ and parents with children)
12:00 to 12:30 – Draw with "Escreo" (suitable for all ages)
12:30 to 13:00 – Create your doll from scratch (recycling of materials)
12:30 to 13:00 – "The Amazing Race" quizz (suitable for 16+ and parents with children)
13:00 – 13:00 – Awarding the winners of the "The Amazing Race"

Сподели в: