Празната опаковка е пълна с природни ресурси

В осем български общини започва информационно-образователна кампания за разделно събиране и рециклиране на картонени опаковки от течности. Кампанията е организирана от ЕКОПАК България, най-голямата в България организация за оползотворяване на опаковки и Тетра Пак, най-големия в света производител на този тип опаковки. Партньори са общините Враца, Дупница Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград Пещера и Пазарджик.

В тази кампания ще се обърне внимание на композитните (многослойни) отпадъци от опаковки и по-специално на картонените кутии за течности – сок, мляко, домати, вино, сметана и др.  Материалите, от които са направени – картон, пластмаса и алуминий, подлежат 100% на рециклиране и могат да се използват многократно. Ползите от разделното им събиране са много и засягат всеки един от нас. Например:
   

  • Пестим ценни природни ресурси, като понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%;
  • При рециклирането на 1 тон стара хартия се използва с 60% по-малко енергия, отколкото при производството на нов материал; спасяваме от изсичане около 13 дървета и спестяваме 31 780 литра вода, 4 100 киловатчаса електроенергия, 2.5 барела нефт; ; 4 куб.м от обема на сметището.

Кампанията ще се проведе на два етапа – информационно-образователен и серия от специални събития. Първият етап започна на 1 август и включва разпространяване на информационни брошури и плакати в осемте общини.

Вторият етап ще се проведе в почивните дни на септември и октомври, по време на който във всяка община ще гостува уникалният ЕКО ЛАБИРИНТ. Очаквайте подробна информация и конкретните дати за всеки град.

Отговорното отношение към природата показва отношение към самите нас, нашите близки и това какво ще оставим на поколенията след нас.

Сподели в: