Постмодерните дилеми на културата“ на проф. Зджислав Краснодембски“

На 11 март (вторник) 2008 г. от 18 ч. в Полския център (ул. "Веслец" 12) е представянето на книгата на проф. Зджислав Краснодембски – "Постмодерните дилеми на културата". Събитието се провежда съвместно с Института по социология към БАН и издателство “Стигмати” и с участието на автора (превод – Вера Деянова). Автора и книгата ще представи проф. д-р Кольо Коев от Института по социология.

Зджислав Краснодембски (род. 1953 г.) е един от най-известните съвременни полски публицисти и политически мислители. Завършил е социология във Варшавския университет. Професор по социология в Университета в Бремен (Германия) и в Университета “Кардинал Стефан Вишински” във Варшава и гостуващ преподавател в Американския католически университет във Вашингтон и Колумбийския университет в Ню Йорк. Като публицист сътрудничи на полския месечник “Знак”, списанието “Впрост” и вестниците “Жечпосполита” и “Дженник”. Има множество публикации в други полски и немски издания. Занимава се с феноменология, философска херменевтика, социологически теории (Макс Вебер, Юрген Хабермас, Алфред Шютц), философия на политиката, теория на демокрацията и изследвания на Източна Европа.
Специализирал e в Института за човека във Виена, в университетите в Билефелд, Оксфорд и Кеймбридж. Основни публикации: Разбиране на човешкото поведение (1986), Залезът на идеята за прогреса (1991), Постомодерните дилеми на културата (1996); Макс Вебер (1999); Демокрация на периферията (2003); Смяна на климата (2006); Дрямката на благоразумните (2006). Съставител и научен редактор на книги с избрани студии на Юрген Хабермас, Хелмут Плеснер, сборниците от трансцендентализма до херменевтиката и Феноменология и социология.
Член на Научния съвет на Факултета за обществени науки на Пражкия университет; Научния съвет на Обществото “Хелмут Плеснер”, на Висшето европейско училище “Отец Юзеф Тишнер” в Краков. От 2006 г. председател на Съвета на Фондацията за полско-немско сътрудничество. 

Кольо Коев е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник І степен в секция “Социология на религията и на всекидневния живот” в Института по социология към БАН. В СУ “Св. Кл. Охридски” чете курсовете “Феноменологична социология и символен интеракционизъм” и “Социологическите идеи на Макс Вебер”, а в ПУ “Паисий Хилендарски” – “Социология на всекидневието”. Главен редактор е на сп. “Социологически проблеми”. Основни области на неговия интерес са социологията на всекидневието, социологията на публичността, методологическите проблеми на социологическото познание. Автор на монографиите: Метаморфозите на чужденеца, Университетско изд. “Св. Климент Охридски” и изд. “Наука и изкуство” (1991); Видимостта: феноменологични контексти (1996); Елементарни форми на всекидневен живот. Немското социално-научно познание от края на XIX и началото на XX век, изд. “Просвета”(2003).

Вход свободен

Сподели в: