Поставят барелеф на акад. Михаил Арнаудов по повод 130 години от рождението му

Барелеф на академик Михаил Арнаудов, посветен на 130 години от рождението му, ще бъде поставен днес на фасадата на Регионалната библиотека в Русе. Това е едно от събитията, свързани с отбелязването на юбилейната годишнина. Честванията ще започнат в 13:30 часа с тържествено събрание, на което ще присъстват преподаватели и студенти от Русенския университет, историци, както и представители на институтите за литература, за фолклор и български език при БАН.

Михаил Арнаудов е роден на 5 октомври 1878 г. в Русе. Завършва гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето училище в София (1898). През 1898-1900 г. специализира индогерманско езикознание, философия и литература в Германия. Известно време е гимназиален учител във Видин и София. През 1903-04 специализира в Прага. През 1907 г. е поддиректор на Народната библиотека в София. Доцент (1908), извънреден професор (1914), редовен професор (1919) в Софийския университет. Декан на Историко-филологическия факултет (1921-22), ректор на Софийския университет (1935-36). Директор на Народния театър в София (1926). Академик от 1929 г. Член на Украинската АН, на Унгарската литературна академия "Петьофи", почетен доктор на университетите в Хайделберг (1936) и Мюнстер (1943).

За участието си в кабинета на И. Багрянов като министър на народната просвета през 1945 г. е съден от НС на доживотен строг тъмничен затвор. Освободен от затвора през 1947 г. До края на живота си се занимава с научно-творческа дейност. Научните интереси и творческото дело на Арнаудов са разностранни – той е ерудиран фолклорист, етнограф, литературен историк и теоретик. Дълги години (1925-43) е редактор на сп. "Българска мисъл".  Под редекцията на акад. Арнаудов излизат съчинения на редица български писатели и сборници с народни умотворения. По-известни негови трудове са: "Български народни празници" (1918), "Крали Марко в народната поезия" (1918), "Студии върху българските обреди и легенди" (1920-1924), "Увод в литературната наука. Задачи. История. Съвременно състояние" (1920), "Психология на литературното творчество" (1931), "Очерки по българския фолклор" (1934), "Творци на Българското възраждане" (1940), "Из живота и поезията на Иван Вазов" (1958), "Яворов. Личност, творчество, съдба" (1961), "Поети и герои на Българското възраждане" (1965), "Веркович и Веда Словена" (1968) и др. Умира в София на 18 ноември 1978 г..

Сподели в: