Полезната „Съвременна фитотерапия” вече е в книжарниците

Излезе втори том от безценната „Съкровищница на българската народна медицина“, дело на видния билкар и природолечител Васил Канисков. В „Съвременна фитотерапия“ (ИК „Изток-Запад“) той описва прилагането на природни методи за лечение на над 800 вида болестни състояния с помощта на над 1000 вида лечебни растения и натурални продукти.

Днес съществуват над 500 000 вида растения, като всяко от тях има различни аспекти на биологична активност. Именно част от тези аспекти са в основата на антибиотиците (лекарствени средства, получени от определени видове гъби и някои техни родствени организми) – едни от най-често употребяваните през последните десетилетия лекарства. И макар да се радваха на успех доскоро, напоследък хората все по-често избягват прилагането на лечение чрез антибиотици. Въпреки това растителните видове определено не са дали всичко, което могат да дадат в името на човешкото здраве и възможностите за лечение чрез тях далеч не са изчерпани.

Известният български билкар Васил Канисков разглежда и описва подробно прилагането на природни методи за лечение на над 800 вида болестни състояния в справочника „Съвременна фитотерапия“. Типовете заболявания в книгата са разгледани съгласно Международната класификация на болестите – 10 ревизия (МКБ-10), и са синхронизирани в сравнителни таблици с познатите от научната и народната медицина наименования на болестите. Справочникът съдържа още и допълнения на средства за лечение, които са извън класификацията на болестите по МКБ-10, както и лекарствени средства във ветеринарната медицина.

В „Съвременна фитотерапия“ са приложени за употреба над 1000 вида лечебни растения, натурални продукти и растителни видове, като за всяко болестно състояние е даден подробен списък. Освен на „Фитотерапия на онкологичните заболявания“ (първия том от „Съкровищница на българската народна медицина“), природолечителят Канисков е автор и на справочника „Лечебните растения на България“, който съдържа подробна информация къде и по кое време могат да се набавят лечебните билки, както и какъв е техният състав и какво е приложението им (под формата на запарки, чайове и др.).

Сподели в: