Покана към българските художници в чужбина за изложбата "Толкова близо – толкова далече"

Подготвя се третата част на изложбата „Толкова близо, толкова далече – съвременни български творци в чужбина", III част, която ще се състои през септември-октомври 2014 г. Крайният срок за кандидатстване е 15 юни.

За концепцията на изложбата:
„Толкова близо, толкова далече“ е творческа матрица, която вече трета година дава възможност на млади български творци, живеещи и творящи в чужбина да покажат своето творчество и у нас, да се доближат до родната публика и намерят своите ценители „у дома“. Освен това идеята се допълва и от възможността да се провокира диалог, дебат по актуалните теми за културата и изкуството в столицата, като в рамките на изложбата се организира такава дискусия, съвместно с традиционните ни партньори от Държавна агенция за българите в чужбина и Асоциацията за развиите на София.

Надгражданвето на творческата платформа „Толкова близо, толкова далече“, чрез която се популяризират българските творци е необходима, добре припознавана е и оценявана позитивно в културните среди.
По време на първото и второто издание на изложбата (2012 и 2013) се реализираха откупки, като една част от тях през 2012 г. бяха дарени на Националната художествена галерия за попълване на колекцията за съвременно бълграско изкуство, а през 2013 откупени и дарени от НДФ „13 века България“ на Националната художествена галерия. Смятаме, че това е от изключителна важност за творците, за Националната художествена галерия и за културните ценности у нас като цяло. По този начин се дава възможност на публиките да познават съвременните български творци, да се докосват до изкуството им, независимо къде творят те по света.

За 2014 година изложбата „Толкова близо, толкова далече“ е включена в културния календар на София.

Условия за кандидатстване:
•   Конкурсът е отворен за творци от български произход или родени в България, които към момента на кандидатстване са с постоянно или временно местожителство извън границите на България;
•   Авторите могат да участват с до 5 творби във всички медии на съвременното изкуство: живопис, скулптора, графика, фотография, колаж, видео арт, инсталации и др.;
•   Всеки автор има право на едно участие във  формата на изложбата.

Всяка кандидатура трябва да бъде придружена от:
•    попълнен формуляр* за кандидатстване (на български и на английски) съдържащ:
–    информация за автора;
–    творческа концепция, свързана с темата „Толкова близо, толкова далече“;
–    техническо описание на творбите за участие в изложбата;
•    илюстративен материал/визуализация на творбите – снимки на произведенията (Jpg), аудио/видео (mp3/mp4); файловете трябва да са отчетливо обозначени, така че да отговарят на съответното техническо описание във формуляра.

Какво предлагаме:

•    представяне на всеки творец заедно с репродукция на една творба в специална цветна брошура на български и на английски език, съпътстваща изложбата;
•    представяне и отразяване в медиите на авторите и на цялата изложба – статии, интервюта, дискусии;
•    всеки художник ще разполага с приблизителна площ за представяне на творбите си в размер 3 х 3 м. в изложбеното пространство;
•    Одобрените автори за включване в общата изложба „Толкова близо, толкова далече“ ще бъдат поканени и настанени в хотел в София  за сметка на организаторите за периода на откриването на изложбата.

Екип на проекта:
Проф. Греди Асса, творчески консултант и ръководител на проекта, изпълнителен  директор на Национален дарителски фонд „13 века България“;
Снежана Йовева, главен  координатор, НДФ „13 века България“; Мила Старейшинска, куратор и координатор, НДФ „13 века, Бъллгария“; Ния Табакова, куратор; Димитър Владимиров, главен секретар на ДАБЧ, логистика.

Процедура по избор на участниците:
Пакетът от документи трябва да бъдат изпратени на следния адрес: soclose@fond13veka.org  до 15 юни 2014 година.

Екипът ще разгледа всички кандидатури и ще информира писмено одобрените кандидати, отговарящи на условията за участие. Тези от авторите, които не са избрани да участват в изложбата също ще получат отговор.

Контакти  за допълнителна информация:
Мила Старейшинска – m.stareyshinska@fond13veka.org
тел. 02/ 963 43 27;  моб.: 0879 539 126

Основни организатори: Национален дарителски фонд „13 Века България”
Партньори: Агенция на българите в чужбина, Асоциация за развитие на София
С логистичната подкрепа на: Министерство на културата, Столична община
Медийни партньори: БНТ, БНР, БТА

Сподели в: