Поетичният талант на Владислав Христов, събран във "Фи"

Владислав Христов и поетичната му книга „Фи”, която излиза по книжарниците на 23 септември. Издава издателство "Ерго".

голите изнасят мъртвите
последният напускащ банята
ще събере смелост
да плисне шепа вода
върху запотеното огледало

***
през отворения прозорец
звездите изглеждат
толкова малки
колко ли малки сме ние
за звездите
наблюдаващи ни
през същия прозорец

***
дясната ръка
държи книгата
лявата
ръката на любимия:
всяка нова страница
е раздяла

***
в полунощ
книгата е змия:
свлича се тихо
от гърдите на спящия
чиято жена
цяла нощ проверява
дали не е умрял

Големият талант на Владислав Христов се състои във възможостта му да търси и намира нови гледни точки към познатото, всекидневното, а от друга страна, да отваря пролуки към космичното битие на човека. Именно полагането на човека в границите на предметния свят и издърпването му извън него в рамките на едно стихотворение, при това пестеливо, ударно, но и деликатно, е специфичното умение на автора. Простотата, чистотата на стихотворенията, тяхната естественост, летливост, но и внезапните им прозрения правят тази поезия една от най-добрите сред разнообразните гласове на съвременните ни поети. Силвия Чолева

Владислав Христов не пропуска да създаде „новинарски” контекст за миналото на удивителния миг на осъзнаване, за безнадеждното бъдеще на този отлитащ миг. Оттам и кроткият трагизъм на тези стихотворения, които хем са малки по обем, хем внушават големи пространства за разгръщане на смисъла. Но и плашещо спокойствие, своеобразна безлюдност, майсторски изваяна пластична пустота, фотографски капризи на погледа, който се превръща в слово… Марин Бодаков

Да кажем така – φ, златното сечение. Божественото сечение. Ирационално число ≈ 1,618… Ирационално като поезията, забравила за гравитацията. Летяща поезия: една ефирност на движението, което едва се вижда, едва се забелязва. Минимализъм? Не, детайлизъм: всяко нещице е важно, всяко парченце има значение. Това е поезия на малките важни неща. Митко Новков

Повече за Владислав Христов
:

Владислав Христов (р. 1976, Шумен) има многобройни публикации в периодичния литературен печат: Granta, “Литературен вестник”, “Съвременник”, “Страница”, “Факел”, “ЛИК” и др. Издадени книги – “Снимки на деца” (кратки прози, 2010), “Енсо” (стихове, 2012, номинирана за наградата “Иван Николов”).

Член e на международната организация The Haiku Foundation. Носител е на първи награди от конкурсите – за кратка проза на LiterNet & eRunsMagazine (2007), националния конкурс за хайку на свободна тема (2010) и международния конкурс Cherry blossom (2011). Три поредни години е в класацията на 100-те най-креативни хайку автори в Европа. Негови хайку са публикувани в изданията на Американската хайку асоциация Frogpond, Световния хайку клуб World Haiku Review, както и в Simply Haiku, Whirligig, Sketchbook, The Heron’s Nest, Мodern Haiku, Notes from the Gean, Lynx, Naiku Heute, Asahi Haikuist Network, The Mainichi Daily News и др., част са от международни антологии и сборници. Текстове на Вл. Христов са издавани на английски, немски, френски, испански, италиански, японски, руски, унгарски, хърватски и арабски език.

Организатор е на множество инициативи, свързани с популяризирането на хайку в България.

Изданието е осъществено с подкрепата на Министерството на културата
Художник Иво Рафаилов
Фотография Владислав Христов
Цена 8,00 лв., 104 стр.

Прочетете още:

Владислав Христов: Поет трябва да те нарекат другите 
Владислав Христов: Хайку изисква максимална концентрация

Сподели в: