Поетичната книга „Ѝ“ на Йорданка Белева

Йорданка Белева представя своята втора, лаконично сдържана и помъдряла поетична книга „Ѝ“.

Ѝ: странно заглавие, заявяващо едновременно принадлежност и дистанция, към и от, притежание и загуба: женственост.
Не беше отдавна, когато младите стихотворения на Йорданка Белева очароваха с новост и жизненост. Промяната не е неочаквана, появиха се междувременно хубавите разкази на Дана, белязани от зрялост. Неочакваното за мене в Ѝ е другото име на зрелостта Ѝ: тъга. Тъга-тишина, която не е болка, но и не я лекува; тъмна южна широка река, където Ѝ може да се остави да бъде замайващо люляна, но и да плува. И срещу течението. Уверено.
Екатерина Йосифова

Езикът в стихотворенията на Йорданка Белева играе същностна роля, „говори” едновременно в интимния регистър на шепота, в игровата територия на ироничните обрати и в деликатната пародия на съвременните обществено-политически изразявания.
Мирела Иванова

„Ако прочетете тази книга, ще откриете колко интересно може да бъде всичко, когато този, който го гледа, е талантлив като Йорданка“ – така Бойко Ламбовски препоръча първата й книга с разкази, която Деян Енев определи като „кристален дебют“.
Цитирайки, аз всъщност изразявам и собственото си отношение към Йорданка Белева и към втората й поетична книга, за която Екатерина Йосифова вече се е произнесла по своя си неповторим начин. Дана и книгата „Ѝ“ си заслужават говоренето, но без да се самоцитирам, аз ще замълча, сваляйки шапка на двете дами.
Иван Цанев

Йорданка Белева (р. 1977, Тервел) е носител на първи награди от национални конкурси за поезия и проза. Завършва българска филология и библиотечен мениджмънт. Докторант е по обществени комуникации и информационни науки.

Автор е на поетичната книга „Пеньоари и ладии” (2002) и сборника с разкази „Надморската височина на любовта” (2011).

ѝ е притежателното местоимение
на една жена за нейната тишина
понякога двете се притежават взаимно
колкото скръбта притежава гласовете на оплаквачките
колкото реставраторът на любов я притежава

ѝ е онова притежание на изгубеното
през мъглите мъжете дърветата
включително родословните
изгубеното което не се връща
и това още повече вдъхновява
скръбта по детството
по изгубените изоставените изгладнелите

ѝ е когато ги приютява всичките
и ги обича с цялата си граматика на тъгата

ѝ е когато после си тръгват щастливи
изгубените изоставените изгладнелите
а тя оставя тъгата си отворена
да могат да се връщат
да влизат нови
защото любовта е точно това ѝ
кратко но под ударение

Изданието е осъществено с подкрепата на Министерството на културата.

Издателство „Ерго”

Корична цена 7,00 лв.

Сподели в: