Поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Община Силистра организира Деветия национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов”, за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.
               
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 16.02. 2010 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
•  едно непубликувано и напечатано в 5 екземпляра стихотворение;
•  малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.
При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Ще бъдат връчени четири  парични награди: първа -150 лв., втора – 100 лв., и трета -50 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 50 лв.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои  на 23.02.2010г.

Адресът за получаване на стихотворенията е:

гр. Силистра -7500
ул. „С. Велики” №33
Община Силистра
стая 314- г-жа Кера Георгиева
За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Справки и допълнителна информация :
тел: 086/816 273 или 816 242  ; e-mail. culture@silistra.bg

Сподели в: