Поетичен конкурс "В полите на Витоша"

За трети пореден път ще се проведе изданието на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша” през 2009г. Дирекция “Култура” на Столична община обявява правилата на конкурса, като той е анонимен и тази година стихотворенията трябва да са на тема „София – 130 години столица на България”. Могат да участват всички лица над 18г.

Всеки автор може да участва в конкурса с не повече от три непубликувани стихотворения в седем екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, адрес и телефон за връзка/.

Журито ще оцени стиховете на кандидатите и в края на месец април ще обяви резултатите. Наградите в конкурса са парични и са на стойност от 50лв. до 800 лв. ( за победителя).

20 март 2009г. е крайният срок за изпращане на стихотворенията, като важи датата на пощенското клеймо. Адресът за изпращане е: София – 1000,   пл. ”Славейков”, № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.

Сподели в: