Плейбек-театърът – импровизацията в живота и на сцената

Плейбек-театърът е форма на импровизационен театър, основан от Джонатан Фокс, САЩ, през 1976 г. В него действия от всекидневието биват разказвани и след това непосредствено разигравани на сцена. Това е уникалното взаимодействие между изпълнителите и аудиторията. Един човек разказва своята история (някаква случка), избира си актьори за изпълнението на ролята и наблюдава как неговата история се възпроизвежда на момента и приема артистична форма и последователност.

Плейбек-театърът е метод в психотерапията, основаващ се на психодрамата и импровизационния театър на Морено. Плейбек-театърът създава ритуално пространство, където всяка история, без значение обичайна ли е или необичайна е тя, постепенно се превръща в театър. По този начин се зачита и поддържа уникалността на всяка личност, което укрепва връзката ни един с друг като членове на обществото. Плейбек-театърът става част от експериментите в театъра през 70-те години – пътя към зрителя, сближаването на театъра с всекидневието и разрушаване на традицията на сценарния театър
Плейбек-театърът е изцеляваща сакрална форма на театър, която дава възможност на божественото да проникне във взаимоотношенията между хората. Никога няма да почувствате, че този театър се основава на "живия живот" и събитията от него, когато ставате свидетели на спонтанното разиграване на ситуации от жизнения опит. Те въстановяват отношенията между хората посредством уважение към достойнството, драматизма и уникалността на разказаната история.   
 
Вероятно сме възбудили любопитството на мнозина, които биха искали да се посветят на подобен род изследователска и артистична дейност. В уъркшопите въвеждащи ни в плейбек-театъра се предлагат: упражняване на различни ролеви модели, начини на изразяване с тяло, глас и музика; начините да се достигне до същността на една история. Методите на плейбек-театъра се преподават на различни места по света (повече от 30 страни): в школата на Джонатан Фокс в Ню Йорк, в Playbacktheater Schweiz, Playback Theatre Stuttgart, НБУ (театър на "Голия охлюв")... Средствата на плейбек-театъра се прилагат в работа с бизнес-корпорации, неправителствени организации, театри и др. Това включва организационния, клиничен и социален контекст на нещата.

Сподели в: