Перник осъмна с голямо слънце, символ на възобновяемата енергия

В ранните часове на деня, 20 доброволци от 5 европейски страни
изрисуваха кръговото кръстовище на булевард “Юрий Гагарин” и улица
“Бучински път”. В акцията се използва боя, която пада лесно, бързо и е
изцяло от екологичен произход — съдържа куркума, червен пипер, лимон,
тебешир и вода. Тя е напълно безвредна за автомобилите, пътната настилка
и околната среда.

Инициативата е част от кампанията на “Грийнпийс” за насърчаване на
възобновяемата енергия и подобряване качеството на въздуха. Визията на
организацията е възобновяемата енергия да бъде достъпна за граждани,
домакинства и общности. Те ще могат да се включат в енергийната система
и така да се превърнат от консуматори в активни участници, които
индивидуално или колективно произвеждат, съхраняват и продават енергия.
Перник има неразривна връзка с енергийното развитие на страната. Ето
защо и изборът за място в България, където за първи път ще се направи
акция с такива мащаби, пада върху него.

“Европа в момента обсъжда ключовото законодателство относно бъдещето на
енергийната система, което е огромен шанс и нашата страна да тръгне
напред към по-чисто и по-сигурно бъдеще на производството на собствена
енергия от възобновяеми източници. Трансформацията предстои и Перник е
мястото, което има потенциал да се превърне в символа на прехода към нов
тип икономика — такава, която поставя еднакъв по важност акцент и върху
здравето на хората, и върху ефективността,” коментира Меглена Антонова,
координатор на кампанията към “Грийнпийс”- България.

Като част от глобалната визия за бъдеще на енергийната система,
“Грийнпийс“- България води кампания за насърчаване на възобновяемите
енергийни източници като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива и
за активното участие на гражданите в този процес.

Енергийните граждани са активни потребители на енергия, включително
физически лица, нестопански организации, публични организации и малки
предприятия, които не само използват, а също произвеждат и продават
енергия от възобновяеми източници. Това може да става както
индивидуално, така и колективно – чрез кооперации или сдружения. Те
могат да допринесат много за енергийната ефективност и управлението на
енергийната система като предоставят гъвкавост в отговор на търсенето.

Гражданите могат да се включат в кампанията като изпратят послание към
министъра на енергетиката и всички европейски лидери: Не оставяйте
бъдещето ни в ръцете на замърсяващата енергия!

Петицията е естествено продължение на кампанията със слънцето. С нея
хората заявяват, че бъдещето е на енергийната независимост и
електричеството от възобновяеми източници, които не вредят на здравето
на хората.

Допълнителна информация за слънцата:

Между 4 и 9 октомври огромни слънца изгряват в публичните пространства в
европейски градове от Перник до Прага. Те носят важно послание за
континента и планетата — каузата им е да напомнят на лидерите в Европа,
че е време да превърнат думите в дела и да тръгнат към по-активно
въвеждане на възобновяемите източници на енергия.

Историята на слънцата започна на преговорите за климата през 2015 г. в
Париж, където природозащитната организация нарисува първото в кръговото
около Триумфалната арка, за да подкрепи използването на 100%
възобновяема енергия. Тогава правителствата по света обещаха да положат
усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 градуса.

„Грийнпийс” е независима световна кампанийна организация, която работи
за промяна на нагласите и поведението на хората, за да защити и опази
околната среда и насърчи мира. За да запази своята независимост,
„Грийнпийс” не приема дарения от правителства или корпорации.
„Грийнпийс” – България
Бул. Янко Сакъзов 11 Б, партер, ап.2, София
тел.: +359 2 9431123

Сподели в: