Паяци от Юпитер – Изгубени категории – АBC – Антагонист“ в галерия Райко Алексиев“

На 15. 01. 2008 г. от 18 ч. в галерия "Райко Алексиев" (ул. Раковска 125, София) се открива изложбата "Паяци от Юпитер – Изгубени категории – АBC – Антагонист" на Ив Тошайн, Коста Тонев, Красимира Великова, Светозара Александрова.

Настоящата изложба представя български художници от най-младото поколение, който творят извън пределите на България – Ив Тошайн, Коста Тонев, Красимира Великова и Светозара Александрова (и четиримата живеят във Виена). Цел на изложбата е да отбележи една тенденция, характерна за това поколение и изразяваща се във възобновения интерес към живописта като съвременно изразно средство. Изложбата носи четири заглавия, всяко от които е дадено от един от участниците. Причината за това е, че въпреки общите си търсения като група, авторите се стараят да акцентират и на индивидуалната позиция на всеки един като художник. Организаторите имат амбицията да осъществят изложбата във Виена и други европейски градове.
 
Изложбата има за цел да представи четири различни позиции в областта на живописта и рисунката. Ив Тошайн, Коста Тонев, Красимира Великова и Светозара Александрова са получили класическа основа в България. Развивали са се в преходната ситуация на конфронтация между “старата школа” и “новите виждания”. Това натрупване характеризира работата им едновременно техническите умения и академизма на бившата източноевропейска школа и съвременната европейска художествена теория и практика.

Търсейки адекватна позиция спрямо проблемите на живописта и мястото й в сложния контекст на съвременното изкуство художниците, включени в проекта представят една насока, слабо застъпена в България от 1989 насам. Въпреки безспорното развитие през този период на българското визуално изкуство, и днес трудно бихме могли да кажем, че това важи с еднаква сила за съвременната живопис и рисунка. Именно традиционните медии, онези които в миналото са били водещи и са използвани за идеологическа пропопаганда се оказаха липсващото звено в съвременното българско изкуство, тъй като последвалата политическа ситуация внезапно доведе до вакуум в концепцията за тяхната нова мисия и посока на развитие. 

През последните години сме свидетели на безспорния бум, белязан от  преоткриването на живописта и по-конкретно на фигуративната живопис в световен мащаб. Източна Европа не прави изключение от това. Художниците в редица страни намериха индивидуален език, роден от преосмислянето на изкуството от етапа на социализма и намирането на негово естествено продължение, където идеологическата пропаганда се превръща в не по-малако ангажиращ визуален език и естетически коментар на обществото. Примери за това несъмнено са сцените в бившата Източна Германия и Полша, където Лайпциг, Дрезден и Варшава, вече са утвърдиха като столици на новата живопис. Паралелна тенденция може да се търси и в България при най-младото поколение художници.       

Концепция и куратор Ив Тошайн  /  за повече информация: mix_ariel@yahoo.com

Изложбата продължава до 05.02.2008 г.

Сподели в: