Панда се разхожда в столични паркове

В продължение на 8 дни Пандата на WWF България ще разказва на приятелите на българската природа за проекта за възстановяване на редки и застрашени видове в 10  от 11-те природни парка на България.

„Знаете ли че само 5% от площта на България са защитени паркове и резервати? Искате ли да станете посланици на кампанията за съхранение на дома на редки и застрашени растителни и животинки видове на България?"

През юни 2012 г. WWF България и Societe Generale  Експресбанк стартират проект за възстановяване
на редки изастрашени видове в 10 природни парка в България: Витоша, Златни пясъци, РусенскиЛом,
Шуменско плато, Българка, Персина, Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни и Странджа.

Инициативата е част от най-големия досега проект за възстановяване на редки и застрашени
дървесни и растителни видове в България. Общата площ, която програмата обхваща, е над 130 000
кв.  метра природни паркове. В проекта WWF работи в тясна връзка с администрациите на  10-те
природни парка, коитоса част от Изпълнителнаагенция по горите.

От началото на тази седмица Societe Generale Експресбанк и  WWF България ще споделят с
любителите на българската природа резултатите на инициативата до момента, планираните дейности до края на 2013 г., както и интересни факти, свързани с 10-те природни парка, включени в проекта.

Всеки ден, от 23.09.2013  г. до 30.09.2013  г., от 16:30 до 19:30 ч. (а през уикенда цял ден, от 10:00 до
19:00 ч.)  Пандата на WWF  ще гостува на два столични парка  –  Борисова градина и Южен парк  –  а
представители на неправителствената организация ще разказват на посетителите за проекта за
възстановяване на редки изастрашени видове в 10 природни парка на България.

Всеки приятел на българската природа ще има възможност да стане посланик на кампанията за 10-те
природни парка, разпространявайки интересна и полезна информация за тях.

Желаещите да се включат в кампанията и да срещнат Пандата на WWF могат да разберат къде ще
бъде тя всеки ден, ако посетят Facebook страницата „Обичам българската природа” на адрес
www.facebook.com/naturebg. Всеки ден чрез страницата „Обичам българската природа” Пандата ще
подарява малки плюшени панди на участниците в кампанията.

Сподели в: