„Пазим езика си“ – стимулира грамотността на децата

Ученици от V , VI и VII клас ще мерят сили колко добре владеят родното слово на 26 април в София

Гражданското сдружение „Живата вода на България“ организира пилотно състезание по български език, с цел да се насърчи създаването на трайни умения у учениците за правоговор и правопис на книжовен български език.
„Стремежът на „Живата вода на България“ и неговите партньори е „Пазим езика си“ да стане национално състезание през следващата учебна година и в него да могат да се включат всички желаещи“, каза председателят на управителния съвет на „Живата вода на България“ г-жа Десислава Радева.
В пилотното издание ще мерят сили ученици от училищата, показали най-добри резултати по време на Националното външно оценяване през 2017 г. Подборът на училищата е направен по препоръка на Министерството на образованието и науката.

Участниците ще са разделени в две възрастови групи – V клас и VI – VII клас. Те ще се състезават в два изпитни кръга – на 12 и 25 май. Крайният срок за записване е 8 май.

Децата от V клас ще покажат колко добре могат да се справят с диктовка и с разбирането на текст. – Учениците от VI – VII клас ще трябва да демонстрират познаване на богатството на българския език като „преведат“ текст, изпълнен с чуждици, както и да транслитерират текст, предложен им на латиница.
Изпитните работи ще се оценяват от преподаватели по български език и литература, съвместно със студенти от специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

За втория кръг ще се класират първите седем деца от всяка възрастова група, показали най-добри резултати. Финалният етап ще се проведе в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. В него учениците ще се състезават и за различни материални награди – електронни четци и книги от съвременни български автори.

Жури: Председател езиковедът проф. д.ф.н. Владко Мурдаров; Рени Стоичкова – учител по български език и литература и автор на редица учебни помагала, изработила основната част от изпитните задачи; Мариана Манчева – директор на СУ „Васил Левски“ в Карлово; проф. Владимир Атанасов и проф. Татяна Ангелова – представители на катедрата „Методика“ във Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“.
Всички изпитни материали са съгласувани с комисия, начело с професор Мурдаров. „Започваме с по-лесното – да се знае правописът, пунктуацията. Да може да се ориентират учениците в морето от думи, които използваме. Остава обаче още много. Мене ме безпокои преди всичко граматиката, но и за нея ще дойде време. Нали отнякъде трябва да започнем в грижите си за грамотността на българина“, категоричен е той.

„За богатството и красотата на българския език говорим предимно на 24 май. Но за родния ни език трябва да се грижим през цялата година. Състезанието е своеобразен призив към родители и деца да пазим езика си, за да ни има като българи“, смята г-жа Десислава Радева.

Кои училища могат да участват в конкурса и неговият регламент можете да видите на сайта на сдружението.

Сподели в: