"Отстояния" – фотоизложба на Надежда Шипкова

На 3 юни в Червената къща ще се открие излобжата "Отстояния" на Надежда Шипкова.

„Отстояния“ визуализира разсъждения за връзката между самотата и творчеството чрез серия портретни фотографии на хора работещи в сферата на изкуството. Интимността на домашната или работна атмосфера и дистанцията на откритите пространства се свързват визуално или асоциативно чрез детайлите на средата в 12 пана.

Поставят се въпроси за съотношението на човека към света и света към твореца. Сами / самотни. Вън / у дома. Близо / далеч. Дребни / значими. Липсващи / ненужни. Дефиниране на значимостта ни чрез потребността на другите или чрез собственото ни усещане за света. Вътрешният ни свят в който сме божествено значими и светът извън нас в който сме нищожни. Сублимацията чрез творчество като спасение.

„Творчеството,вътрешното желание и необходимост да се създава изкуство и самотата като духовно и физическо състояние са две теми, които ме занимават особено много през последните години. Настоящата изложба е плод на лични преживявания в тези посоки и търсене и изследване на връзката помежду им.“
Надежда Шипкова

Изложбата ще продължи до 23 юни.

Сподели в: