Отличиха главния редактор на вестник „Литературен глас“ Йордан Атанасов

Главният редактор на старозагорския вестник „Литературен глас“ Йордан Атанасов получи почетен знак и грамота на тържество в Унгарския културен институт в столицата, по повод 20-та годишнина на вестника и 70-годишния му юбилей.

Отличията "…за изключителния му принос за съхранение на културните традиции и поетическо творчество" връчи председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов. Повод за тях е и 25-годишнината на Народно читалище "Даскал Петър Иванов-1988", което е издател на единствения извънстоличен вестник за поезия, проза, литературна критика, публицистика, есеистика, преводна литература, ръкописи, нови книги и др.

Поздравления към юбиляра поднесоха и д-р Тошо Дончев, директор на Унгарския културен институт и писателите Марин Георгиев, Емил Басат, Румен Стоянов, Константин Еленков. Беше представен специалният брой на в."Литературен глас", посветен на унгарския писател-дисидент Шандор Мараи.

Вечерта завърши с връчване на наградите от конкурса "20 години "Литературен глас" и литературно четене на част от наградените: Наталия Цветанова от Монтана, Филип Кабакян – Стамболийски, Лили Качова, Валентина Йотова от София

Вестник Литературен глас е своеобразно продължение на Д. Б. Митовия вестник, публикуван от 1928 до 1944 година в София. В редколегията са членували приживе изявени старозагорски писатели и интелектуалци: Христо Кацаров, Петър Тонков, Стоян Стаев, Жеко Христов.

Сподели в: