Открита е изложба в чест на Чарлз Дарвин

Изложба, в чест на големия изследовател Чарлз Дарвин, е открита за посетители в Национален дворец на културата. До 20 юни, на 3-ти етаж на НДК, може да се види британската изложба “Дарвин сега”.

Чарлз Дарвин е един от най-големите изследователи на 18 век. Написал е редица трудове обхващащи създаването, произхода, еволюцията на биологическите видове. Най-известният от тях е “Произход на видовете”, в който Дарвин обяснява еволюцията и поставя най-популярната теория днес за произхода на живота. На 16 панела са представени различни аспекти от живота на изследователя като неговия дневник, теорията му за еволюцията, пътуването му с кораба Бийгъл, което е основа на труда му “The Voyage of the Beagle” и други. Показани са също оригинални фотографии и скици направени от самия Дарвин. Изложбата е посветена на 200 годишнината от раждането му, както и на 150 години от написването на един от фундаменталните трудове, а именно “Произход на видовете”. Чарлз Дарвин умира на 19 април 1882 г., когато е на 73 години.

Сподели в: