Открива се новата постоянна експозиция на Художествена галерия – Балчик

Художествена галерия Балчик е най-старата художествена галерия в Добруджа. Създадена е през 1937-38 г. Възстановена е през 1965 г. с щедрата подкрепа на Национална художествена галерия и Община Балчик. През 1987 г. със средства, дарени от Фонд 1300-години България, се реконструира старата двуетажна училищна сграда, в която днес е разположена Балчишката художествена галерия. През 2006 г. фондът й наброява 1400 произведения.

От 1987 до 2008 г. експозицията не е обновявана въпреки големия интерес на посетителите на Белия град. В резултат на съвместните усилия на Община Балчик, Института за изкуствознание при БАН и Международния търговски и културен център "Геопан" от този фонд са оценени и подбрани от експерти 200 национално значими творби. Новата експозиция представя 170 от тях. Това е първото обновление на постоянната експозиция в Белия град от подреждането й през 1987 г. Тя се открива в чест на 70- годишнината от създаването на галерията. От първата експозиция на тази най-стара добруджанска художествена галерия са включени 9 творби. Останалите се намират във фондовете на румънски музеи и галерии. Това обстоятелство превръща предстоящото откриване на новата постоянна експозиция на ХГ Балчик в значимо, както за българската, така и за съседни култури събитие.

През 2004 г. под егидата на Министерството на културата на Румъния в нашата съседка бе представен почти целият румънски фонд от художествени произведения, посветени на Балчик, а впоследствие тази експозиция бе издадена в луксозен албум под заглавието "Балчик в румънската живопис".

Откриването на новата постоянна експозиция в Белия град ще стане на 8 август 2008 г. в рамките на програмата на ежегодната Седмица на морето в Балчик. Поради интереса се очаква преди откриване на експозицията да се проведе среща с журналисти от региона, тъй като галерията е най-старата в Добруджа (Северна и Южна).

* * *

Некрополът в Балчик – представен във фотоизложба
Откриват фотографска изложба "Богатствата на ботаническата градина в Балчик"
Балчик представя културното си наследство

Сподели в: