Открива се изложба на Надя Розева Грийн и Емил Бачийски

Проектът на  проф. Богомил Николов „София медал фест” има за цел да популяризира резултатите и успехите на българското медално изкуство, представяйки творчеството на 18 творци от различни поколения, активно работещи в областта на медалната скулптура. Проектът е една демонстрация на невероятно разнообразие от възгледи, концепции и стилове в областта на малката скулптурна форма, която е част от съвременната българска скулптура. София медал фест е първото по мащабите си събитие в сравнително кратката история на българския художествен медал. Направила първите си стъпки в началото на 70-те години, в началото с творбите на Богомил Николов а по-късно и на Теодоси Антонов и Иванка Минчева, българската медална скулптура извървява своя трънлив път на подценяване и пренебрежение. Но още със зараждането си българския художествен медал получава най- висока оценка на международни симпозиуми и конкурси в Европа. Това обстоятелство засилва амбицията на пионерите на медалиерството у нас да докажат че не форматът и размерът определят стойността и качествата на художественото произведение.

Предистория:
От 1996 година в Националната художествена академия функционира ателие за медална скулптура, създадено и ръководено от проф. Богомил Николов. За изминалите петнайсетина години през ателието са минали около 120 студенти. Някои от тях още в Академията успяват да се включат в устрема на българския медал, спечелвайки редица международни награди. През този период само Британския музей е откупил 5 студентски творби. Талантливите студенти и техните международни успехи, както и системата за професионално развитие в ателието, призната за една от най добрите в света, допринасят всяка година да идват и чуждестранни студенти за следдипломна квалификация.
От 2006 г във Велико Търново ежегодно се повежда международен симпозиум за медална скулптура в резултат на който се създава и постоянна медална експозиция в Великотърновската художествена галерия. Българският художествен медал вече се очаква с повишен интерес и на световните медални форуми.

Следващата изложба от цикъла е на вече утвърдените Надя Розева Грийн и Емил Бачийски. Проектът им е опит за един по-различен поглед, едно по-различно отношение в спецификата на жанра художествен медал. При съществуващите дълголетни традиции, с канонични, но и с нови решения, медалът се самоопределя с характерните си размери, материали, форми и силуети, с условното “изискване” за двустранност и двумерност, с представянето на “разказа и посланието” по повърхността на обекта, в контакта си с публиката. Експериментът е точно върху тези въображаеми позиции и граници – в търсене на пластика с класически силует, но чрез използването на алтернативни и необичайни материали, да се докосват други измерения. Внедряването на “изображението” вътре във формата, тяхното взаимопроникване, трансформацията и развитието им във времето, движението и състоянията им, свързването и разпадането им… Като контрапункт на стремежа за плътност, масивност и трайност, за вечност на артефакта, да се предаде усещането за временност и мимолетност.

Мястото:
Галерия – книжарница София Прес, ул. “Славянска” 29
Времето: 03.05.10 – 14.05. 2010

Повече за авторите:
Надя Розева Грийн е родена в София през 1974 г. Завършила е НХА – София, при проф.Богомил Николов. Има участия в множество форуми за медална пластика в България и чужбина. Нейни творби са притежание на частни и публични колекции в страната и чужбина:  British Museum , the Bergen Museum, НХГ – София, ХГ-В.Търново, САЩ, Белгия, Швеция, Франция, Италия, Швейцария, Аржентина, България.
Емил Бачийски е роден през 1969 в Плевен.Завършва Национална Художествена Академия, специалност Художествена Обработка на Метали. От 2001г. е член на Съюза на Българските Художници, секция “Скулптура”. Oт 2004г. е член на FIDEM. От 2001г.  е преподавател в специалност “Метал” към НХА гр.София. Oт 1998г има участия в над 100 национални и международни изложби,конкурси,пленери,симпозиуми. Има множество награди и дипломи за участията си в различни форуми на медалната пластика в България, Италия, Канада и др.

Сподели в: