Открива се изложбата "Живи картини"

На 21 септември от 19:00 часа ще бъде открита иновативна младежка изложба „Живи картини“. Събитието ще се състои на ул. Георги Бенковски 10 /Културен Бар ДаДа/. Изложбата съчетава творческите виждания на младежи от град София, които обединени под мотото „живи картини“ представят добри практики за облагородяване на столицата. Идейната концепция и акцент в изложбата са динамиката на развитие на градската среда и нейните различни образи в културно, историческо и архитектурно отношение.

Изложбата е част от проект „Живи картини“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2016 г. от Сдружение „Карпе дием“. Проектните дейности се основават на широко използване на новите информационни и комуникационни технологии чрез изграждане на онлайн платформа за набиране на авторски видеа, създаване на страници в социалните мрежи, както и организиране на публична изложба, на която ще бъдат представени 10 от създадените видео материали. Те ще бъдат визуализирани с помощта на QR кодове, които да бъдат разчетени с мобилен телефон. 

Сподели в: