Откриване на изложба „On the move / В движение” 28 юни – 11 юли

Представяне на изложбата „On the move / В движение”. Откриването на изложбата ще се състои на 28 юни, от 18.30 часа в Галерия „Сезони“ – гр. София (ул."Кракра" No 2A).

Куратор на проекта: Диана Драганова-Щир

Изложбата ще продължи до 11 юли 2012 г.

Проектът „В движение“ / On the move" представя различни артистични практики (инсталация, обекти, концептуална фотография, живопис и видео), ситуирани и обединени около оста – движение, действие, преместване… Изборът на заглавие е провокиран от проблема за „мобилността“ и движението в съвременното глобално общество.

Пътуването, миграцията, преминаването на граници в съвременния свят са нещата, които размиват границите на познатата идея за самоличност, идентификация и принадлежност към едно място. Съдбата на съвременния човек в глобалния свят може условно да се нарече движение, преместване, действие.

Проектът „В движение“ / On the move" дава възможност на художниците да представят своите произведения в контекста на съвременното общество, глобалните промени и идентичността. Наименованието на проекта е знаково, то служи като отправна точка, която се развива както тематично, така и стилово, посредством използването на различни техники и визии. Идеята на проекта е да се поканят художници, които да тематизират и представят движението, като действие, преместване, напредък. Движението като преодоляване на множество вътрешни и външни граници, ограничения или просто наложени условности, които всеки от нас носи със себе си.

Процесът на движение от вън навътре и респективно от вътре навън на културната сцена е особено актуален през последните години. В настоящия проект идеята се реализира чрез участието на автори от различни културни среди и чрез представяне на различни гледни точки: Павлина Чакърова, Нина Русева, Спартак Йорданов, Силвана Тонева, Александър Тилер и Хакан Пехливан.

Идеята на проекта „В движение“ / On the move" е да се развие във времето и да се представи в София, Берлин и други градове. Траекторията на неговото движение ще се определя от избора и привличането на нови художници. В процеса на работа и комуникация към проекта, целта е да се проблематизира и осъзнае по-ясно темата за мобилността. Основно значение има идеята за взаимния процес на обмен на възгледи и информация, комуникацията и опитът за разбиране, както на интернационалните, така и на локалните отношения в собствената страна.

Сподели в: