Откриване на изложба „Поглед встрани” (“Seitenblicke“)

Събитието: откриване на изложба
„Поглед встрани” /“Seitenblicke“/
Мястото:

Галерия – книжарница София Прес, ул. “Славянска” 29

Времето: 16.10 -26.10 . 2012

Повече за идеята:

„Чужд е чужденецът само на чуждо място”
К.Валентин, немски актьор и кабаретист
/„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“
K.Valentin, Deutscher Kabaretist/

По време на своя творческия престой в България, Урсула Щеглих-Шауп /Ursula Steglich-Schaupp/ реализира инсталацията „Поглед встрани” “Seitenblicke“, която е идейно продължение в творческите търсения на художничката от 2010 насам.
Дефинирането на „да бъдеш чужд”, усещането за „другото” и „другите” съпровождат създаването на необичайна стенна инсталация с размислите и асоциациите вдъхновени от цитата на известния немски кабаретен артист Карл Валентин.
В процеса на създаването на тази серия своеобразни калиграфии-рисунки авторката е въвлечена в интригуваща игра между символиката на медията, любопитството към чуждия за нея шрифт и формите на езикова комуникация.

Експозицията включва предхождащи идеята творби : Серия Каквиди /Кокоns/ 2010 както и реализирания съвместен проект „Аз съм, ти си, ние сме.Чужди езици на тялото“ /“Ich bin, Du bist, Wir sind. FREMDE KörperSPRACHEN­“/
Създаден заедно с художничките Регина Далкалъчева и Анастасия Тонкова за изложбата на GEDOK Мюнхен „Randezvous“, Май 2012

Повече за авторката:
Урсула Щеглих-Шауп /Ursula Steglich-Schaupp/ следва специалност Живопис и графика в Академията по изящни изкуства Мюнхен 1965-1970.
Изложби: 2007 Изложение на книгата Леипциг; 2008 Музей STA See, гр.Щарнберг; 2011 Pich,Мюнхен; 2011 GEDOCmuc, Мюнхен
Награди: 1995 I-ва Награда на Община Щарнберг; 2011 II-ра награда за малка пластика за наградата на Georg-Petel-Preis

2012 Arist in Residence в България по покана на СБХ.

Сподели в: