Откриване на изложбата на Николай Илчевски "Текстът като визия"

Заповядайте на откриването на изложбата на Николай Илчевски "Текстът като визия" на 23.05.2013 г. от 18:00 ч. в сградата на Радио Пловдив в гр. Пловдив.

Мотото е : „В ерата на новите технологии текстът не изчезва.”
Тезата е: Читателите не намаляват под натиска на изображенията. Има нови изисквания към текста, свързани с по-голямата конкуренция. Купуването на книги не е белег за по-малко читатели. Част от читателите са в нета, което е свързано с по-щадящи природата технологии.

Изложбата се състои от около 100 страници с текстове. Различни формати: А4, А3, А2, А1…. Текстовете създават картинни усещания. Направени с изключително майсторство, те имат претенциите да покажат как трябва да се пише в един динамичен и преинформиран свят. Истинско удоволствие за посетителя.

Сподели в: