Откриването на фотоизложбата „Исторически аграрен пейзаж“

ИСТОРИЧЕСКИ АГРАРЕН ПЕЙЗАЖ

Изложба фотографии
10 -30 юли 2013 г.
Столична Библиотека

На 10 юли от 19.00 ч. в Зала Експозиционна на Столична библиотека ще се състои откриването на изложба от фотографии, озаглавена „Исторически аграрен пейзаж”. Изложбата, организирана от Италианския културен институт в София, е придружена от двуезичен каталог и ще остане отворена за посетители до 30 юли 2013 г.

Това са 50 фотографски пана, които представят исторически аграрни пейзажи от всяка италианска област и описват техния произход, еволюция, богатство и цялост. Куратор на изложбата е проф. Мауро Аньолети, директор на Cultlab – Лаборатория за пейзажа и за културното наследство в Аграрния Факултет на Университета във Флоренция. Тя е резултат от изследователски проект, финансиран от Министерството на земеделието и горите, под патронажа на Министерството на културното наследство, ЮНЕСКО и Съвета на Европа. В изследването аграрният пейзаж се разглежда като резултат от интеграцията във времето и пространството на икономически и социални фактори, както и такива на околната среда – мощен „ресурс”, чиито основен създател са земеделците.

Пейзажът, като израз на сложното взаимодействие между общество и природа и като стратификация на процесите, които са придружили производствените промени във времето, е една от най-важните категории в Списъка на световното наследство. Въведена в системата на Конвенцията за световното наследство 1992 г. с термина "културен пейзаж", тази категория е избрана от много страни от различни континенти да определи и защити области с особена красота и голяма културна и духовна стойност. Днес културните пейзажи в Списъка на световното наследство са 66, принадлежат на всички региони и култури по света и свидетелстват за богатството и значението на ландшафта за културната идентичност на народите.

В този контекст, Италия има много специална и привилегирована роля. Нейното физико-географско местоположение и богатството на исторически събития са позволили образуването, на сравнително малка площ, на голямо разнообразие от културни пейзажи с изключителна красота, която има малко сходства в международен план.

Сподели в: