Отговорности

Kafene.bg е електронно издание на ABC Design & Communication.

Екипът на Kafene.bg не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница или вследствие предоверяването на доставената в нея информация. Kafene.bg отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ABC Design & Communication.

Отговорност за съдържанието на всеки конкретен материал носи неговият автор. Материалите са собственост на авторите им. Достъпът до информацията е безплатен.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. Екипът на Kafene.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

Използването и достъпът до Kafene.bg и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на ABC Design & Communication или точното цитиране на източника.