Отворено писмо от Театър "София" до г-н Слави Бинев

До
Г-н Слави Бинев
Председател на комисията по културата и медиите

Копие до:
Г-жа Цецка Цачева
Председател на Народното събрание

Копие до:
Г-жа Румяна Бъчварова
Заместник министър-председател
по коалиционна политика и държавна администрация

Уважаеми г-н  Бинев,

Водени от убеждението, че диалогът позволява да се разреши и най-трудния въпрос изчакахме да чуем Вашите намерения като председател на Комисията за култура и медии към Народното събрание. Ще  разрешите ли трупаните с години проблеми в тази важна сфера на обществения ни живот. Не бива да се учудвате от силната реакция на недоволство, тъй като Вашето име и това на голяма част от ръководената от вас Комисия до сега по никакъв начин не е свързвано с  намерение да се работи за духовното израстване на нацията. Нещо повече – за съжаление, именно Вас и голяма част от колегите ви в тази комисия  се разпознават като проводници на онова  направление в обществения живот, което се маскира като изкуство и подменя истинските ценности.Затова  искаме да чуем конкретни отговори на важните въпроси, които стоят пред Комисията по култура и медии и в това Народно събрание. След като признавате, че не сте експерт в културната сфера и медиите питаме:

Кога и кой ще изработи културната стратегия на Р България, кои са хората, които ще съветват експертно членовете на Комисията за култура и медии, как ще се постигне увеличаване процентът от държавният бюджет за подкрепа и развитие на българската култура?
Знаете ли, че с настоящата реформа, комерсиализирането на спектаклите стана масово, защото театрите  са принудени да гонят брой билети, а не качеството. Наясно ли сте с това и дали имате  идея да го промените?
 Какви законови промени ще инициирате?

Какви действия ще предприемете за популяризиране  постиженията на творците?
Как ще бъде осигурена свобода за медиите ?
На какъв принцип ще работите с творческите съюзи и съюзни организации?
Ще преосмислите ли данък ДДС върху книгата и учебниците?
Ще останат ли 10 -те % за култура от приходите в хазарта?
Въпросите са много. Да започнем с тези.

Само категорични и разумни отговори могат да ни накарат да преглътнем поредното унижение от неглижирането на хората, призвани да се грижат за духовното бъдеще на нацията. Като поставяме тези искания, вярваме, че изразяваме  тревогата на всички артисти и журналисти. Не молим, изискваме вашият работен план, защото вашите заплати идват и от нашия зле заплатен труд.Докажете културата си. Политиците трябва за знаят, че гласът на българските културни дейци може да стане толкова мощен, че да отприщи  гражданското недоволство.
 
От  трупата на Театър „София“

P.S. Театър „София“ предлага в най-скоро време да бъде домакин на среща на представители на всички творчески гилдии и колеги, които работят в сферата на културата и медиите , за да обединим позициите и становищата си, бъдещите си общи действия.
Очакваме Вашите предложения на фейсбук страницата наТеатър „София“.

Сподели в: