Отворено писмо от Драматичен театър "Сава Огнянов" – Русе

Отворено писмо до медиите

С настоящoто писмо творческият състав на ДТ „Сава Огнянов“ гр. Русе подкрепя становището на колегите от НТ „Иван Вазов“, отнасящо се до искането г-н Христо Мутафчиев да се оттегли незабавно от председателското място на Съюза на артистите в България.

Ние също споделяме мнението, че е недопустимо в една творческа синдикална организация да бъдат подменяни основополагащи и каузални принципи с тяснопартийни интереси. Тази с години наред налагана практика доведе до смазващо уронване авторитета както на САБ, така и на актьорската и прилежащите й гилдии.

Ние вярваме, че Съюз на артистите в България трябва да съществува и той трябва да отстоява правата и интересите на всички заети в сферата на сценичните изкуства, да утвърждава и насърчава устойчивото и качественото развитие на тези изкуства, да представлява постоянен и безпристрастен коректив както на съответните работодатели, така и на Министерството на културата.
Подтикнати сме да изразим своето становище вследствие на необорими  факти  относно системното неспазване на Устава на Съюза на артистите в България от страна на неговия Председател.

Нашият искрен стремеж е да възвърнем доверието към Съюза на артистите в България, както в неговата социална значимост, така и в облика му на истинска съвременна професионална организация.Убедени сме, че едно разумно и реално защитаващо интересите на артистите управление, ще върне напусналите в последните години членове на съюза и ще привлече много нови.
20 февруари 2016 г., гр.Русе

Из отворено писмо на НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ до медиите:

„1.1. [САБ] е независим от политически партии и държавни структури и се ръководи единствено от волята на своите членове при спазване на принципите за автономност, професионализъм, прозрачност в работата на ръководните органи“ – поведението на г-н Мутафчиев е подчертано политически непотистко и в разрез с волята на членовете, ако въобще такава воля е изявена предвид незначителната членска маса на САБ днес;

„3.1. Да работи за утвърждаване на театрално-сценичното изкуство и за издигане на престижа му […]“, „3.3. Да отстоява гражданските права […] на членовете си и ги защитава при накърняване на професионалното им достойнство […]“ и „3.4. Да съдейства за съхраняване паметта на театралното дело у нас […]“ – с изявленията си относно колегите си в актьорската гилдия от 11 февруари 2016 г. г-н Мутафчиев тъкмо напротив – работи в ущърб на това достойнство и против издигане на престижа на изкуството в българското общество, като чрез тези си действия насажда негативен образ на гилдията в публичното пространство;

„3.6. Да отстоява синдикалните права на членовете си, свързани с: индивидуалните, колективните трудови и браншовия трудов договор“, „4.6. Защита на членовете при възникнали трудово-правни проблеми“ и „Ръководството на САБ представлява [интересите на своите членове] на национално равнище единствено и само в сферата на сценичните изкуства и не позволява тези интереси да се размият в общите социални проблеми.“ – освен че нищо от горепосоченото в Устава на САБ не се случва, г-н Мутафчиев успя да сведе членската маса на Съюза, да се разбира – легитимната представителност на съсловието пред обществото, до тесен кръг свои съмишленици.

АЛЕКСАНДЪР УЗУНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ
ВИКТОР ИВАНОВ
ДАЯНАМИХАЙЛОВА
ДИНА ШОШЕВА
ЕВГЕНИЯ ЯВАШЕВА
ИВАЙЛО НЕНОВ
ИВАЙЛО СПАСИМИРОВ
ИЛЯ ПЕПЕЛАНОВ
ЙОВКО КЪНЕВ
КАДРИ ХАБИЛ
КРУМ БЕРКОВ
КРУМ ГЕРГИЦОВ
КОСЬО СТАНЕВ
ЛЮБОМИР КЪНЕВ
МАРИЯНА КРУМОВА
НАДЯ БАНЧЕВА
ПЛАМЕН МИРЧЕВ
РАЛИЦА КОНСТАНТИНОВА
ТАТЯНА ЦВЕТКОВА
ЯСЕНА ГОСПОДИНОВА

Сподели в: