Отворено писмо до редакцията на Дойче веле от АЕЖ-България

Уважаема редакция, Прекратяването на сътрудничеството Ви с българските журналисти Иван Бедров и Еми Барух стана повод за множество коментари и притеснения. Тази изострена чувствителност не изненадва, като се има предвид състоянието на българската медийна среда и фактът, че Дойче Веле е изключително уважавана медия в страната. След като през последните години Радио Свободна Европа, Би Би Си и Радио Франс Ентернасионал последователно закриха своите български секции, ДВ продължи единствено да запълва очевидно съществуващата нужда от подобен тип качествена журналистика.

В условията на постоянно намаляваща свобода на словото според докладите на различни авторитетни международни организации, българите разчитат на медия като ДВ, тъй като са убедени, че журналистите, работещи там, са свободни от натиска, на който, за съжаление, са изложени част от колегите им с местни работодатели.

Като организация, полагаща усилия за свободата на словото в България и едновременно с това за спазването на високи журналистически стандарти, Асоциацията на еврпоейските журналисти-България на свой ред изразява безпокойството си по повод решението спрямо Иван Бедров и Еми Барух, както непредоставената им възможност да се защитят и аргументират пред редакцията. Уверяваме Ви, че и двамата са високо ценени журналисти в България. Притеснява ни съвпадането на това решение с писмото, изпратено от КТБ до Вашата редакция. Без да оспорваме правото всяка медия да има свои вътрешни правила и стандарти, смятаме, че най-малкото заради публичността на този случай е необходимо, ДВ да публикува подробен анализ на дейността на двамата кореспонденти и детайлно да изложи мотивите за взетото решение. В името на професионализма, сме уверени и че ще бъде полезно да бъдат представени конкретните примери за неспазване на стандартите.

В противен случай, би останало съмнението, че решението е взето заради корпоративен натиск, който според резултатите от наша скорошна анкета сред българските журналисти не е никак изолирано явление. АЕЖ-България изразява увереност, че ДВ ще намери начин да защити името си, дори с цената на преразглеждане на вече взето решение.

Сподели в: