Отворена лекция за авторското право

Днес, 29 януари 2010 г., в читалище "Николай Хайтов"  в София ще бъде изнесена лекция на тема "Защита на авторските права". Фондация "Буквите" подема инициатива за "просвещаване" по въпроса.

Девет години пишем в "Буквите", а и други сайтове. Някои пишат за да живеят, други живеят, за да пишат.
Девет години говорим за стил, рима, ритъм, стъпка и какви ли не други литературни признаци на произведенията си. Време е да поговорим и за една друга страна – техните права.
За тези години, в мрежата се натрупаха доста качествени произведения. Предприемчиви хора усетиха това и все повече сайтове си променят правилата с най-общо на следното – "Вие пишете безплатно при нас, а ние ще ползваме безплатно произведенията ви".
Не казвайте – "Това мен не ме касае" – авторските права се нарушават много, а авторите нямат никаква представа какви точно са им правата, как да ги защитят и най-вече – какво да правят, ако все пак се случи нещо подобно.

На срещата ще бъде поговорено и за нещо много важно – как конкретно да защитим правата си. Защото не само държавата, никой няма да направи това вместо нас, освен ако не е упълномощен за това. Затова ще поговорим, разясним и основем организация, която се занимава със защита на правата ни.

Теми на лекцията:
1. Представяне на същността на самото авторско право съобразно ЗАПСП
2. Разкриване на съдържанието на това право
3. Защита на авторското право
4. Престъпления против авторското право и сродните му права.
5. Изясняване на статута на организацията за колективно управление на авторски права.

Вход свободен.
Време: 18.30-21.00 часа
Място: Читалище "Николай Хайтов" (кино "Изток")

Вижте още:
"Авторското право в музиката"

Сподели в: