Остава месец до края на конкурса на Театър "София" за съвременна българска пиеса

Остава един месец, за да се включите в четвъртия явен конкурс за написване на съвременна българска пиеса на Театър "София" с подкрепата на Банка ДСК. Крайният срок за изпращане на пиеси е 30 юни 2016 г.

 Условия на конкурса:

Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

Пиесите следва да бъдат изпратени в 1 (един) разпечатан екземпляр до 30 юни 2016 г. на адрес: София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А Театър „София” (за конкурса за пиеси) (важи датата на пощенското клеймо) и едновременно на електронна поща kosturkova@sofiatheatre.eu /в PDF формат/. Пиесите не се връщат.

Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Наградената пиеса получава 4000 лв. и реализация на сцената на Театър „София”.

Справки и допълнителна информация можете да получите на телефон 0878 927 524 (Богдана Костуркова).

Сподели в: