Осем художници показват творбите си в "Мащаби"

Изложба "Мащаби" ще бъде открита на 2 декември 2008 г. в софийската галерия "Агора" (ул. "Удово" 3). В нея свои творби ще покажат Атанас Василев, Бранко Николов, Галина Павлова, Иван Нинов, Йорданка Радева,Маня Вапцарова, Мария Духтева, Ромил Калинов. Куратор е Галина Павлова.

Идеята за тази изложба е от една често повтаряща се констатация. Сайтовете в Интернет, представящи работите на познати и непознати художници, доказват факта, че промяната в мащаба на изображението работи не винаги в полза на реалния обект. Големи по размер творби, влезли в една виртуална галерия, понякога издребняват до степен на ненужна бъбривост и губят внушението си за монументалност. И обратното, някои миниатюри, въпреки своята ювелирност, звучат по-монолитно и цялостно. С този парадокс се е сблъсквал и всеки търсещ автор. Промяната в мащаба на еднородни, а в някои случаи почти идентични по форма и цветови регистър творби, ги прави да въздействат по абсолютно различен начин.

С настоящата изложба художниците, познати имена в съвременната българска графика, които са определено различни в своя творчески натюрел, се опитват да намерят допирни точки в контраста. Всеки от авторите композира в смислово единство един по-голям по размер графичен отпечатък и няколко миниатюри. По този начин съзнателно поставя ударението върху контраста, върху различния мащаб, който носи не само чисто физически различия, но и гради нови настроения и художествени внушения. Така всеки художник моделира и представя виждането си по този проблем, който не е само формално визуален, но и същностен за творческия процес.

Промяната в мащаба. Промяната в мисленето за мащаба. Промяна в мащаба на мисленето. Всичко това са части от мозайката на настоящата изложба и на бъдещи подобни проекти.

Изложбата може да бъде видяна до 16 декември 2008 г.

Сподели в: