Опитах да покажа как работят както великите, така и престъпните умове: интервю с Ървин Ялом

Защо решихте да напишете роман за Спиноза?

Личността на Спиноза винаги ме е интригувала. Той е живял самотно и в изолация, след като е бил изключен от еврейската общност, когато е бил само на 24 години. И все пак е написал творби, които са променили света. Той пръв говори за разделянето на църковната от светската власт и за установяване на демократично общество; той си позволява да критикува Библията и да поставя под съмнение общоприетото й тълкуване. Именно Спиноза е човекът, който подготвя почвата за възникването на естествените науки и проправя пътя на Просвещението.

Това никак не е малко. Спиноза несъмнено е бил забележителна личност. Откъде обаче ви хрумна идеята за книгата?

От години ми се иска да напиша роман за Спиноза, но за тази цел ми беше нужна история. Откъде да я вземеш, когато става дума за човек, чийто живот е бил предимно умозрителен, лишен от външни събития или семейни драми; човек, за чийто живот има много малко сведения. Така че мина много време, докато ми хрумна идеята за романа. Това се случи, когато посетих дома музей на Спиноза в Холандия и разбрах, че библиотеката му е била конфискувана от нацистите, които смятали, че тя ще им помогне да разрешат „Проблема Спиноза“.


Какъв проблем биха могли да имат нацистите с философ, живял 300 години преди времето на нацизма?

Ами, виждате ли, всички големи немски мислители: Гьоте, Шилер, Хегел, Лесинг, Ницше… всички те са благоговеели пред Спиноза. Пред един евреин! Това определено било проблем за нацистите и крайно озадачавало не само Розенберг, но и всички привърженици на идеологията на нацизма, основана на расова омраза.

Затова ли въведохте втора сюжетна линия, която включва живота на Алфред Розенберг и зараждането на нацизма?

Опитвах се да проумея защо нацистите толкова са презирали евреите, че са искали да ги изтребят до крак. Опитвах се да разбера какво е провокирало толкова много омраза и да открия някаква логика в това безсмислено унищожение.

Струва ми се, че основният въпрос в тази книга е дали разумът може да надделее над злото. Така ли е?

Точно така. Това е роман на идеите. Голяма част от творчеството на Спиноза е посветено на отхвърлянето на оковите на страстите. Цялото му съществуване е било подчинено на постулатите на разума. Самият Спиноза обаче е съзнавал, че доводите на разума не могат да се преборят със страстите, затова единственото решение е да трансформираме разума в страст: страстно да се стремим към логично разбиране на случващото се извън и вътре в нас. За мен, като психотерапевт, това означава да възпламеня у моите пациенти любопитство към самите тях, към импулсите, които ги движат. Когато хората не изпитват любопитство към самите себе си, това не вещае нищо добро.

В книгата си говорите за две личности, променили историята: Спиноза и Розенберг. Какво ви провокира да преплетете съдбите на двама толкова различни във всяко отношение хора?

Винаги ми е било интересно да разбера как работи човешкият ум, как се формира характерът и какво определя нашите действия. Чрез образите на Бенто Спиноза и Алфред Розенберг се опитах да покажа как работят както великите, така и престъпните умове и какво определя посоката на интелектуалното им развитие и моралния им облик.

И последен въпрос: какъв точно е жанрът на „Проблемът (на) Спиноза“? Някак си не изглежда като типичен роман.

Действително, трудно е да се каже какъв е жанрът на книгата, защото художествена измислица и исторически факти се преплитат, но все пак би могла да се определи като историко-психологически роман. Опитах се да напиша история, която би могла да се случи в действителност. Постарах се да се придържам възможно най-близко до историческите факти и базирайки се на знанията ми като психиатър, да изобразя вътрешните светове на своите герои възможно най-достоверно.

 

Вижте още:

На 12.10.2012 г. излиза "Проблемът [на] Спиноза" от Ървин Ялом

Сподели в: