"Огледай се!" – неочакваният контакт с изкуството на улицата

Вече втори ден в София могат да бъдат видени 8 огледални художествени обекти, изградени от хиляди стари дискове. Реализирани в рамките на проекта „Огледай се”, подкрепен от Фонда за иновации в културата – 2014, художествените намеси са дело на художника Атанас Гаджев и са инспирирани от десетките детски рисунки, създадени по същата тема.

Идеята е тези уникални и ефектни арт обекти не само да естетизират градската среда, но и да провокират спонтатен и неочакван контакт с изкуството.
Умишлено за целта е избран траен, достъпен и актуален  материал, чието използване има екологичен и социален ефект, тъй като бракуваните дискове бяха събрани с помощта  на ученици и студенти от цяла София.

Проектът „Огледай се” е ориентиран към периферни и нетрадиционни за изкуство градски зони, достъпни за големи и разнородни групи хора, които не са сред обичайните арт зрители и посетители на музеи. Проектът подсказва и тушира някои злободневни проблеми за обществения достъп до културата, но преди всичко ни напомня, че  изкуството може да е  форма на гражданска активност, социална съпричастност и начин красотата да влезе в живота ни, стига да се огледаме.

Изложбата може да бъде разгледана на: ул. „Козлодуй” № 8, вътрешен двор

Локаци:

  • двете фасади и вътрешния двор на сградата, където се помещава службата за социално подпомагане на район „Сердика”, София, ул. „Козлодуй” № 8
  • дворното пространство на 74 СОУ „Гоце Делчев”, София, район „Връбница”

"Огледай се!" е осъществен със специалното съдействие на 74 СОУ „Гоце Делчев” и продължава традицията – сдружение „Лингва франка” да инициира художествени провокации и артистични акции наоткрито.

Сподели в: