Обявяват конкурс за национална награда за детска литература "Петя Караколева"

Съюзът на българските писатели и Община Кърджали обявяват конкурс за национална награда за детска литература “Петя Караколева”. Отличието се връчва всяка година на 21 октомври – Денят на Кърджали.

Право на участие имат български автори с новоиздадени книги през 2007 година.
 

Книгите за участие в конкурса се представят в два екземпляра до 15 септември 2008 г. в Съюза на българските писатели на адрес:  гр. София 1000, ул. "Шести септември" № 35.

Сподели в: