Обявиха кинопреглед с филмов конкурс "За българско наследство"

От 11 до 15 май 2010 година за първи път в София ще се проведе форум "Български дни на наследството", включващ национален кинопреглед. Целта му е просветителска – всеки българин да бъде част от Паметта на земите ни. За отличените филми ще бъдат организирани кинолектории с образователна цел у нас и в чужбина, като се използват музейната, библиотечната и училищната мрежи.  Достъпът до прожекциите на филмите в програмата на фестивала е безплатен, без ограничения.

Той е отворен за всички филми, модерни видеоформи и мултимедия представящи уникалното българско наследство. Прегледът поощрява и популяризира създателите на такива филми, предоставя конкурсна трибуна и търси разнообразни форми за представяне на този род продукция.

На 19 май ще се проведе специален ден – "Ден на виртуалната култура". От 9.00 до 18.00 ч. в новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски" ще се състои и тържественото честване на 10-годишнината от
магистратурата „Виртуална култура” към Философския факултет.

Организатори са Международна фондация "За българското наследство професор Петър Детев", "Национален археологически институт с музей към БАН" с подкрепата на Министерство на културата на РБ, Агенция за българите в чужбина и културния институт към Министерство на външните работи на РБ".

Националният преглед е отворен за всички филми, модерни видеоформи и мултимедия, представящи уникалното българско наследство. Прегледът поощрява и популяризира създателите на такива филми, Предоставя конкурсна трибуна и търси разнообразни форми за представяне на този род продукция.

В тазгодишната конкурсна програма към традиционните категории "Археология" и "История" е добавена категорията "Наследство", заради новостите в генетичните изследвания, етнологията, приноса на великите българи, както и новите възможности на видеоарта. Специално внимание ще бъде отделено на новата
виртуална култура – мултимедийни презентации, компютърни анимация, различни видеоформи, визуални ефекти и интернет публикации, които ще бъдат представени в деня на виртуалната култура.

В Националния кинопреглед могат да участват лицензирани филмови, телевизионни компании, независими продуценти и авторски заглавия.

1. Категории
У
частниците се състезават в категориите:
– Археология (изследвания, интепретация на артефакти)
– История (исторически паметници, документи, събития)
Наследство (антропология, география, етнология, велики българи, фентъзи)

Кандидатите могат да участват с повече от един филм или програма във всеки от разделите.

 2. Технически изисквания
Участващите в конкурса продукции трябва да са реализирани след 2005 година. Филми, направени преди тази дата ще бъдат включени във фестивалната, но не и в конкурсната програма на прегледа. За всеки филм или продукция се попълва отделен формуляр. Всеки кандидат посочва категорията, в която иска да участва.
Максималната продължителност на филм не бива да надвишава 90 мин. Организационният комитет си запазва правото да проведе предварителна селекция на предлаганите филми, в случай че броят им надвиши
предварително направените разчети. Филмите трябва да бъдат изпратени в *DVD/PAL формат

Наградените филмите ще участват на филмови фестивали за Българско наследство в Европа и Америка. За целта тези филми трябва да бъдат субтитрирани на английски. Ще се изисква и монтажния лист на филма. Ако филмът не е субтитриран, изпратете допълнително неговия диалог-лист.

Дисковете да са с етикети, които посочват името на кандидата, заглавие на филма, категорията, в която се състезава, както и времетраенето. Филмите, които не отговарят на описаните изисквания, не се допускат
до състезателната програма, но могат да участват в съпътстваща филмова програма.

Краен срок за подаване на заявки за участие e 20 май 2010 г. на адрес kinopregled@gmail.com
Краен срок за изпращане на филмите – 25 април 2010 г.

Филмите, участвали в прегледа, остават в архива му. Филми се връщат на изпращача само при изрично негово желание, отбелязано във формуляра за участие. Разходите за изпращане на заявените филми са за сметка
на участниците.

Авторите и продуцентите на наградените филми се съгласяват да ги предоставят за еднократно безвъзмездно излъчване по БНТ по случай Международния Ден на музеите – 15 май (събота).

Кандидатстващите в прегледа филми се оценяват от жури, съставено от кинодейци и учени, работещи в областта на археологията и историята.

3. Награди
Журито ще присъди по три отличия във всяка от категориите: археология, история, наследство. Журито си запазва правото да не присъди някоя от наградите. Отличените филми ще участват в Български филмов фестивал организиран  от Българо-Американски Център за наследство в Арт института на Чикаго, САЩ. Регламентът и програмата на тази проява ще публикуваме отделно до края на месец юли 2010 г. на www.bulgarianfilms.com

Участниците в прегледа декларират, че не възразяват до три минутен откъс от филмите им да бъде използван за рекламни цели на Национален филмов преглед за българското наследство.

Филмите ще бъдат промотирани и предлагани за откупуване на специализирани видеоборси. Авторите и продуцентите им ще бъдат своевременно уведомявани в случай на проявен интерес, за да довършат и подпишат договорите си.

Всяка форма трябва да бъде надлежно попълнена и да съдържа следните данни: точен адрес, телефони и e-mail, както и лице за контакт. Попълването на всички полета е задължително. Всички текстови материали:
анотации, автобиографични данни да са в ms doc формат. Снимковият материал да е с резолюция не по-малка от 200 dpi. Изпращането на попълнен формуляр за участие означава приемане на  условията, залегнали в този регламент.

Организаторите на фестивала определят програмата и реда на прожекциите на филмите според реда на получаване на заявките и според заявените категории. Всички филми ще бъдат прожектирани в залата на Националния археологически институт с музей при БАН. Всяка телевизионна организация или независим продуцент имат право на кратка презентация преди прожекцията на филма, в деня и часа посочени в програмата на фестивала.

Кореспонденции, материали и дискове за фестивала изпращайте на адрес: София 1000, ул. „У. Гладстон” 20-22, офис 1 (или ап.16) "Международна фондация за културно наследство професор Петър Детев". Заявката се попълва в два екземпляра. Единият се изпраща до 20 април 2010 г. по e-mail: kinopregled@gmail.com, а другият, с подпис на подателя и копие на DVD носителсе изпраща в  срок до 25 април 2010 г. на горепосочения
адрес.

Обявиха арт конкурс за млади творци до 40-годишна възраст

Сподели в: